ESKU HARTZEA. BIZI KALITATEA ETA GIZARTE INKLUSIOA

ESKU HARTZEA. BIZI KALITATEA ETA GIZARTE INKLUSIOA
 • Arloa

  Hezkuntza eta Kirolaren Fakultatea

 • Taldea

  Gobierno Vasco B

  Ikerketa helburuen deskribapen laburra

  Esku-hartzea ikerketa taldea: Bizi Kalitatea eta Gizarte Inklusioa (Deusto Intervention) ikertaldeak Eusko Jaurlaritzak A talde bikaina izendatu ditu 2016-2021 hirurtekorako (IT-1220-19).
  Ikerketa eragin sozialera bideratuta dago, eta eraldaketa-eragile bihurtzen da, ezagutza zientifikoa sortuz, pertsonen esku-hartze, laguntza eta ahalduntze prozesuetara zuzenduta, bizi-kalitatea hobetzeko eta guztiek herritartasun aktiboa eraikitzen parte hartzeko. 2010ean eratu zenetik, taldeak hainbat faktoreren (generoa, adina, jatorria, desgaitasuna, pobrezia, osasuna, eskola-porrota...) ondoriozko kalteberatasun egoeretan jartzen du arreta, ikerketa aplikatua, ikerketa – ekintza eta ikerketa – parte hartzea printzipioetatik abiatuta.

  - Pertsonen kalteberatasun egoerei lotutako arrisku- eta babes-faktore nagusiak aztertzea Materialak eta ebaluazio tresnak diseinatzea eta garatzea, bizi-kalitatean gizarte eta hezkuntza arloan esku hartzeko. - Azterlan kualitatiboak, hainbat kalteberatasun-egoeratan dauden pertsonen esperientziak, itxaropenak eta erronkak ezagutzeko

  Esku hartzea:

  - Gizartean eta hezkuntzan esku hartzeko programak garatzea eta aplikatzea: prebentzioko eta komunitateko esku-hartzea - Jardunbide egokiak ongizatea eta gizarteratzea sustatzeko: esku-hartze komunitarioa, sareko lana, herritarren parte-hartzea, laneratzea eta laneratzea edo eskubide sozialak eskuratzea - Esku hartzeko programen ebaluazioa

  Transferentzia:

  - Hainbat gizarte-eragileren laguntza eta prestakuntza: administrazio publikoak, profesionalak eta herritarrak - Esku hartzeko materialak eta jardunbide egokien gidak argitaratzea

  Ikerrildoak

  - Nerabezaroa eta gazteria, adikzioak eta jokabide arriskutsuak - Desgaitasuna duten pertsonak eta hezkuntza-premia bereziak - Zaurgarritasun-egoeran dauden pertsonen gizarteratzea

  Generoaren eta etikaren ikuspegiak zeharka ageri dira ildoetan.
  Ikerketa-lerro horiek bat datoz Aukera-lurraldeetako RIS3 Eskualde Espezializazioko Estrategiarekin, Hiri-habitatarekin. Irisgarritasun fisikoa ez ezik, soziala ere ulertu behar da: kide izatearen zentzua, pertsonen hurbileko testuinguruan prebentziozko esku-hartzea, espazio parte-hartzaile eta inklusiboak sortzea, gizarte kohesionatuagoa eraikitzeko funtsezko elementu gisa. Helburu sozioekonomikoei dagokienez, gizarte-babeseko sistemen garapenarekin lotzen da, zerbitzu-sistemetarako sarbidea bermatze aldera (hezkuntza, osasuna, enplegua...), eta arreta berezia jartzen du pertsonen autonomiara eta gizarteratzera bideratutako gizarte-zerbitzuetan.

  *Eusko Jaurlaritzak aintzatetsitako ikertaldea

  Taldea

  Ikertzaile nagusia:
  Rosa Santibáñez

  Ikertaldea:
  Rosa Santibañez
  Alvaro Moro
  Janire Fonseca
  Marta Ruiz
  Josu Solabarrieta
  Almudena Fernández
  Marije Goikoetxea
  Natxo Martínez
  Delfín Montero
  María Villaescusa
  Garazi Yurrebaso
  Itziar Gandarias
  Miguel Angel Navarro
  Concepción Maiztegui
  Elisabete Arostegi
  Javi Pérez-Hoyos
  Teresa Laespada
  Ana Casas
  Rosa Agundez