EDUCATION, REGULATED LEARNING and ASSESSMENT (ERLA)

EDUCATION, REGULATED LEARNING and ASSESSMENT (ERLA)
 • Arloa

  Hezkuntza eta Kirolaren Fakultatea

 • Taldea

  Gobierno Vasco B

  Talde honen ikerketak ikaskuntza autorregulatu eta sozialki erregulatuaren ingurukoak, hezkuntza-ebaluazioaren eta bien arteko interakzioaren ingurukoak dira. Taldearen ikerketa enpirikoa bigarren hezkuntzan eta goi mailako hezkuntzan kalitatea ebaluatzeko praktiken bidez erregulatutako ikaskuntza hobetzean oinarritzen da.
  Ikaskuntza erregulatzeari dagokionez, puntu hauek interesatzen zaizkigu bereziki:
  - Ikaskuntza autorregulatuari buruzko teoria eta ereduak.
  - Ikerketa enpirikoa egitea ikaskuntza autorregulatua sustatzeko, batez ere bigarren hezkuntzako eta goi mailako hezkuntzako hezkuntza-ebaluazioko esku hartzeen bidez.
  - Ikaskuntza elkarlaneko testuinguruetan erregulatzea.
  - Ikaskuntza autorregulatua neurtzeko metodoak eta tresnak.

  Hezkuntza-ebaluazioari dagokionez, gure interesa prestakuntza arloko hurbilketetan eta konstruktu psikologikoekin dituen harremanean oinarritzen da. Gure argitalpenak arlo hauetara bideratuta daude nagusiki:
  - Autoebaluazioa
  - Parekoen arteko ebaluazioa
  - Ebaluazioko irakaskuntza-praktikak
  - Errubrikak
  - Ebaluazioko tresnen arteko konparazioa.

  Ikerrildoak

  - Hezkuntza-ebaluazioa
  - Ikaskuntza autorregulatua

  Taldea

  Ikertzaile nagusia
  Fernando Díez

  Ikertzaileak
  Alaitz Amezua
  Elena Auzmendi
  Eneko Balerdi
  Lucía Barrenetxea
  Miryam Martínez
  María Elena Quevedo
  Virginia Torres

  Doktoregoak
  Alazne Fernández
  Natalia Fierro
  ​Carlos OCampo
  Elene Igoa
  Leire Pinedo
  Evelyn Pizarro
  David Zamorano
  Pablo Isla