Industria AntolakuntzaUnibertsitate Masterra

Cerrar explora esta secciónHamburguesa explora esta secciónMENUA / Masterrari buruz

Icono formularioLiburuxka eskatu

Markaturiko eremuak akatz bat dute edo ez dira behar bezala bete.

  Zertan datza Masterra?

  Industria Antolakuntzako Ingeniaritzako Unibertsitate Masterrak prozesuen eta industria-erakundeen kudeaketa aurreratuan adituak diren pertsonak eta profesionalak sortzen ditu, helburu hauek lor ditzaten:

  • Erakundearen zerbitzura dauden ezagutza teknikoak eta kudeaketakoak sakon eta modu orekatuan eskuratzea. 
  • Prozesu guztien kalitatean, ezagutzaren kudeaketan eta berrikuntzan oinarritutako etengabe hobetzeko estrategiak ezagutzea. 
  null

  Profesionalak prestatzea

  Prozesu eta antolaketa industrialen kudeaketa aurreraturako

  null

  Norentzat

  Ingeniaritzan edo ingeniaritza tekniko edo goi-mailakoetan graduatutako pertsonentzat eta industria-antolakuntzan sakondu nahi duten bestelako tituludunentzat. 

  null

  Praktikak

  Enpresan praktikak egiteko eta doktoretza-ikasketak egiteko aukera

  null

  Deustu Ingeniaritzaren gogobetetzea

  Ikasleen % 93 oso edo nahiko gustura dago ingeniaritza-ikasketekin, eta 10 ikasletik 8k gomendatzen dute.

  • Tokia:

   Bilboko Campusa

  • Titulazioa:

   Industria Antolakuntzako Ingeniaritzako Unibertsitate Masterra

  • Iraupena/kredituak

   Urtebete - 60 ECTS

  • Hizkuntza

   Espainieraz

  • Plazak

   40

  • Sarrera prozesua:

   Ez ohiko epea irekita

  • Fakultatea:

   Ingeniaritza
  • Partekatu:

  2022-2023 IKASTURTEA

  EZ OHIKO EPEA

  Uztailan, ez-ohiko epe berri bat irekiko dugu azken plazak dituzten titulazioetan sartzeko.

  Informa zaitez zure eskaera idazkaritza birtualaren bidez egiteko jarraitu beharreko urratsei buruz.

  Gure ikasleek kontatuko dizute

  Lehenengo pertsonan...

  ingeniaritza_enplegagarritasuna

  "Eskolen zati praktikoa aprobetxatzea da gakoa, gero lan-munduan lagunduko dizu eta"

  Asier Ayesta

  Industria Antolakuntzako Masterreko ikaslea

  ingeniaritza_hazkundepertsonala

  "Enpresek soft skills garatu dituzten profilak nahi dituzte, eta Master honek asko laguntzen dio hazkunde pertsonalari ere"

  Eider Pilar

  Industria Antolakuntzako Masterreko ikaslea

  ingeniaritza_ikuspegiglobala

  "Master honi esker, enpresako prozesu guztien ikuspegi orokorra gehitu ahal izan diot nire prestakuntza teknikoari".

  Carlos Felipe Cabré

  2019-2020 promozioa

  ingeniaritza_enplegagarritasuna

  “Egia esan, asko ari naiz gozatzen. 1. mailan oinarri teorikoa hartu behar duzu, baina aurrera egin ahala, praktikoagoa da eta hori dibertigarria da.”

  Aurora Rivas

  Industria Antolakuntzako Masterreko ikaslea

  Perfil de ingreso y

  Criterios de admisión

  ¿A quién va dirigido el máster?

  De acuerdo con la demanda de las empresas hacia lo profesionales en esta área, este máster ofrece un marco para mejorar el potencial de desarrollo profesional a las siguientes personas:

  • Personas tituladas en Grado en Ingeniería en Organización Industrial.
  • Otros Grados en Ingeniería, que hayan adquirido previamente competencias en organización de empresas industriales.
  • Ingenieros/as superiores que hayan adquirido previamente competencias  en organización de empresas industriales y deseen mejorar su capacitación y especialización en el área de organización industrial.
  • Otros titulados en cualquier título de grado o licenciatura con interés en organización de empresas industriales, en términos similares al apartado anterior.
  • Acceso de  ingenieros técnicos y graduados en ingeniería de cualquier especialidad: No hay complementos de formación como requisito de acceso.
  • Para el resto de los títulos la comisión de admisión hará un estudio individualizado.

  Valoración de la documentación aportada:

  • Solicitud de admisión
  • Expediente académico de los estudios de Grado, Licenciatura, Ingeniería, Diplomatura, Ingeniería Técnica o equivalente.
  • Currículum Vítae (y certificados de idiomas, si procede)
  • Carta de motivación. Escrito de dos páginas (máx. 800 palabras) con las motivaciones, potencial para realizar con éxito los estudios, e intereses profesionales futuros.
  • Posibilidad de realizar una entrevista personal.

  Más información

  El reconocimiento de créditos en el Máster Universitario en Ingeniería en Organización Industrial se encuentra regulado por el Acuerdo 3/2016, de 13 de diciembre, del Consejo Académico, por el que se aprueba la normativa para el reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios de primer ciclo y segundo ciclo impartidos en la Universidad de Deusto (promulgado por Orden del Rector 29/2016, de 14 de diciembre). Tal y como recoge esta normativa, podrán ser origen de reconocimiento las enseñanzas universitarias, oficiales o no oficiales, concluidas o no concluidas, en la UD o en otra universidad. Asimismo, la experiencia laboral o profesional también podrá ser reconocida en forma de créditos, computándose igualmente a efectos de obtención del título, siempre que dicha experiencia esté debidamente acreditada y relacionada con las competencias inherentes a dicho título. El conjunto de créditos reconocidos en una titulación de Máster no podrá exceder el 50 % del total de créditos exigidos para la obtención del título.

  La Comisión recabará el informe de la Unidad de Adaptación Curricular y del Servicio de Trabajo Social de la Universidad en orden a garantizar la igualdad de derechos y oportunidades en el acceso y adquisición de las competencias previstas para la obtención del título.
  Por último, la Universidad de Deusto garantiza la no discriminación por razón de edad, sexo, raza, religión, discapacidad, orientación sexual, origen, o cualquier otra condición, en el acceso a estudios de Máster, como en los de otros niveles, de cualquier persona cualificada para ello. 

  Atención a estudiantes con discapacidad y/o NEAE

  null

  Industria Antolakuntzako Ingeniaritzako Masterraren 10 gakoak

  1.

  Industria Antolakuntzako ingeniariak beti izan du
  enplegagarritasun altua, eta joera horrek etorkizunean irautea aurreikusten da. Prestakuntzaren barruan sartzen dira gaur egungo lan-merkatuak eskatzen dituen ezagutza teknikoak, antolamendukoak eta zientifikoak, bai eta enpresek gehien baloratzen dituzten konpetentziak ere.

  2.

  Industria- eta enpresa-arloan erreferentzia diren enpresen parte-hartze estua dugu. Irakaskuntzaren portzentaje handi bat industria- eta enpresa-arloko profesionalek emango dute. Deusto Business School-eko (DBS) irakasleen laguntza ere badugu.

  3.

  Espainiako enpresen % 99,87 ETEak dira, eta zeharkako konpetentziak dituzten eta enpresa osoa antolatzeko gai diren ingeniariak eskatzen dituzte.

  4.

  Enpresen testuinguru ekonomiko berriak ezinbestekoa egiten du etengabe hobetzeko estrategiak hartzea, oinarritzat hartuz kalitatea, ezagutzaren kudeaketa, berrikuntza eta enpresen produktu eta prozesu guztiak etengabe berritzea, lehiakortasuna eta biziraupena ziurtatzeko.

  5.

  Europar Batasuneko ia herrialde guztietan daude antzeko tituluak ematen dituzten unibertsitateak, izenari, prestakuntza-profilari eta eduki akademikoei dagokienez (enpresen kudeaketa, ekoizpena, logistika, jasangarritasuna eta informazioaren teknologiak).

  6.

  Industria-ingeniari teknikoek eta beste adarretako goi-mailako ingeniariek (Informatika,
  Telekomunikazioak, Elektronika eta Automatika, etab.) zuzeneko sarbidea dute masterrera, eta master honek bikain osatzen du beren ingeniaritza-prestakuntza teknikoagoa.

  7.

  Master honek, halaber, doktoretzarako bidea errazten die ikerketa-karrera profesional bat egin nahi dutenei. 1393/2007 Errege Dekretuaren arabera, master hau egiteak zuzeneko sarbidea ematen du doktoretza-programa ofizial batera. Tituluari zuzenean lotutako ikerketa-jarduera (proiektuak, doktoretza-tesiak eta zientzia-argitalpenak) Industria Antolakuntza eta Logistikaren ikerketa-lerroan garatzen da.

  8.

  Master honek konpetentzia orokorretan ere prestatzen du, hala nola:
  ahozko komunikazioa, idatzizko komunikazioa, ikaskuntzarako orientazioa, arazoen ebazpena, zentzu etikoa eta talde-lana.

  9.

  Masterra ofiziala da eta ANECAk (Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentzia Nazionala) onartzen du. Ikasketa-plana ebaluatu duen Ebaluazio Batzordea osatzen dute Espainiako eta nazioarteko
  esparru akademikoko adituek, profesionalek eta jakintza-arlo horretako ikasleek.

  10.

  Ikaslearen laneko tresna izango dira industria- eta aholkularitza-enpresek beren instalazio eta bulego teknikoetan erabiltzen dituzten software-tresna berak, prozesuak, sistemak, enpresaren arloen kudeaketa eta abar diseinatzeko prozesuetan.

  DEUSTU

  BEKAK ETA BALDINTZA EKONOMIKOAK

  null

  DEUSTU

  BEKAK ETA BALDINTZA EKONOMIKOAK

  Deustuko Unibertsitatean ikastera bazoaz, gure beken programa erabil dezakezu. Hona hemen horiek eskuratzeko baldintzak, bai eta beste erakunde batzuek sustatutako laguntzak ere.

  BEKAK ETA LAGUNTZAK
  BALDINTZA EKONOMIKOAK

  Bizi ezazu Deustu

  Gozatu unibertsitateaz Deustuko Campusekin

  Fede-, elkartasun-, kultura- eta kirol-jarduerak

  Harremanetarako