Psikologiako Gradua

Cerrar explora esta secciónHamburguesa explora esta secciónMENUA / Praktikak eta irteera profesionalak

Icono formularioLiburuxka eskatu

Markaturiko eremuak akatz bat dute edo ez dira behar bezala bete.

  Praktikak

  Errealitate profesionalera hurbiltzen zaitugu

  Psikologiako Graduan, praktika profesionala nahitaezkoa da eta 4. mailan egiten da. Ikasketa planaren barruan garrantzi eta pisu handiena duen jardueretako bat da.

  Esperientzia horrek aukera emango dizu graduan zehar eskuratutako ezagutzak eta trebetasunak aplikatzeko, errealitate profesionalera hurbiltzeko eta zure curriculuma aberasteko, laneratzeari begira. 

  240orduko esperientzia profesional

  12ECTS azken mailan

  Gaizka Agirregoikoaren lekukotasuna Psikologiako praktikei buruz

  Nire lehen aukera Elay talde industrialean izan nuen, bertan lan giroko esku hartzea sortu eta gauzatu nuen.

  Gaizka AgirregoikoaPsikologia

  Ezagutu zure lan irteerak

  Praktiken esparruak

  Giza baliabideen antolaketa eta garapena, langileak hautatzeko prozesuak eta lan orientazioa, langileen prestakuntza eta abar.

  Praktiketako zentroak

  • Langileak hautatzeko eta langileak beren lanpostuetara psikosozialki egokitzeko erakundeak, erakundeak eta enpresak.
  • Egoera ahulean edo lan-egoera txarrean dauden hainbat kolektiboren laneratzean eta/edo trebakuntzan lan egiten duten erakundeak.

  Arazoak, desorekak edo buruko nahasmenduak dituzten haur/nerabeekin lan egitea. Ikaskuntzari eragiten dioten prozesu psikologikoak ebaluatzeko eta horietan esku hartzeko gaitasunen garapenean oinarritzen da (adibidez, hezkuntza-orientazioa, hezkuntza-premia bereziak dituzten haur eta nerabeentzako arreta, ikasteko zailtasunak, etab.).

  Praktiketako zentroak

  • Euskal Osasun Mentaleko Sareko Zentroak (OMZ, ABEE…)
  • Zentro eta kontsulta pribatuak
  • Izaera publiko eta pribatuko institutu eta elkargoak
  • Heziketa bereziko gelak

  Arazo, desoreka edo nahasmendu mentalak dituzten helduekin lan egitea, zentzu zabalean ulertuta, eta ez psikopatologikoan soilik.

  Praktiketako zentroak

  • Ospitale nagusiak
  • Zainketa aringarrietako ospitaleak
  • Osasun mentaleko sarea (ospitale psikiatrikoak, osasun mentaleko zentroak, eguneko ospitaleak)
  • Gaixoen elkarteak
  • Zentro eta kontsulta pribatuak

  Urritasun kognitiboa duten pertsonen ebaluazioa eta esku hartzea, narriadura kognitiboa duten adinekoekiko arreta eta esku hartzea, sozializazio jarduerak, senideei arreta ematea, sentsibilizazio jarduerak, etab.

  Praktiketako zentroak

  • Unitate psikogeriatrikoak
  • Adinekoentzako gizarte zentroak
  • Egoitzak eta eguneko zentroak
  • Kaltetuen elkarteak
  • Zentro gerontologikoak
  • Ospitaleak (neurologia zerbitzua)
  • Kalte zerebraleko unitateak
  • Ikerketa

  Familiako arazoei buruzko ebaluazioa eta esku hartzea, arrisku egoeretan dauden populazioekiko ebaluazioa, diagnostikoa eta esku hartze psikosoziala, prebentzio ekintzak, etab.

  Praktiketako zentroak

  • Zentro psikosozialak eta gizarte babeseko zerbitzu publikoak
  • Famili orientazioko zerbitzuak
  • Senideen elkarteak
  • Familia elkarguneak
  • Espetxeak
  • Gizarte egoera ahulean dauden taldeekin lan egiten duten erakunde eta elkarteak
  • Kirolaren psikologiarekin lotutako zentroak
  null

  Irteera profesionalak

  Zertan egin dezakezu lan?

  Aholkulari, orientatzaile, talde dinamizatzaile, bitartekari edo terapeuta modura, gizabanakoaren adin eta eremu guztietan.

  Jarduera arloak

  • Osasun zerbitzuak eta osasun zentroak: ospitale orokorrak eta psikiatrikoak, osasun mentaleko zentroak, errehabilitaziokoak, lehen mailako arretakoak, ingurune soziosanitarioak, unitate geriatrikoak, haurrenak, minarenak, zainketa aringarrienak, unitate neurologiko eta onkologikoak eta kabinete psikologikoak.
  • Hezkuntza erakunde formalak eta ez-formalak, haurren eta garapenaren psikologiarekin eta eskola psikologiarekin lotutakoak.
  • Ekimen pribatuko zerbitzu komunitarioak edo administrazio publikoei lotutakoak (Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, Udala): Komunitate terapeutikoak, adingabeentzako edo adinekoentzako egoitza zentroak, harrera zentroak, gazteen zerbitzuak, tratu txarren biktimei arreta emateko zerbitzuak, desgaitasunak dituzten pertsonei arreta emateko zerbitzuak.
  • Enpresak eta aholkularitzak: lan osasuna, lan arriskuak, ergonomia, giza baliabideak, langileen hautaketa eta prestakuntza, kalitate sailak, ongizate psikologikoa eta lan harremanak.
  • Ikerketa eta irakaskuntza zentroak: laborategiak, unibertsitateak.
  • Kirol, kultura, turismo eta aisialdi erakundeak.
  • Psikologia juridikoa garatzen duten erakundeak: epaitegiak, auzitegiak, espetxe erakundeak, polizia eta indar armatuak, peritaje psikologikoko zentroak. 
  • Trafikoaren eta segurtasunaren psikologia garatzen duten erakundeak: Trafikoko Zuzendaritza Nagusia (DGT), azterketa zentroak, aseguru etxeak, gidariak prestatzeko zentroak. 
  • Komunikabideak: publizitatea eta marketina (telebista, irratia, prentsa…)