Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritzako gradua+ International Management Skills
+ Digital Business Skills
+ Berrikuntza eta Ekintzailetza

Cerrar explora esta secciónHamburguesa explora esta secciónMENUA / Berria! Ibilbide duala

Berria!

Zuzendaritza Estrategikoko Ibilbide DUALA

Ibilbide duala egiteko aukera izango duzu enpresa batean 3. mailako bigarren seihilekoan eta 4. maila osoan*. Hartara, enpresa estrategiaren ikuspegi osoa lortuko duzu. Pertsonak, baliabideak eta beharrezko sistema teknologikoak kudeatzen ikasiko duzu, lehiakortasuna hobetzeko eta erabakiak hartzeko orduan balioa sortzeko.

Unibertsitatean eta enpresan prestatuko zara aldi berean eta era integratuan, dualtasuneko ekosistemako eragileen baterako lanari esker. Paper aktiboa izango duzu ikaskuntza prozesuan. Unibertsitateak eta enpresak gainbegiratu eta ebaluatuko dute prozesu osoa. Unibertsitateko bideratzaile bat eta harrerako enpresako beste bat izango dituzu.

Toki kopurua mugatua da eta hautaketa prozesu baten bidez esleituko dira tokiok (EAZ eta EAZ + Berrikuntza eta Ekintzailetzako Graduko ikasleak soilik).

*Ibilbide dualeko parte hartzaileek ezin izango dute trukeko seihilekoa atzerrian egin. 

**Aldaketa-prozesuaren zain

Hona hemen ibilbide dualaren abantaila batzuk:

null

Baterako sortze prozesu batean parte hartuko duzu, enpresan zuzenean murgildurik.

null

Enpresan 18 hilabetetan etengabe murgilduta egoteari onura aterako diozu.

null

Prestakuntza teorikoa eta praktikoa jasoko dituzu (testatu eta zuzenean aplikatu)

null

Enpresako jarduera ordaindua izango da, eta lankidetza hitzarmena izango duzu.

null

Amaitu aurretik hasiko zara lanean, enpresa eta proiektuak ezagutuko dituzu gradua amaitu aurretik.

Etengabeko ikaskuntza eta ikaskuntza sekuentziala

null

Etengabeko ikaskuntza eta ikaskuntza sekuentziala

Ibilbide dualak negozio eredu bat batera diseinatu eta abian jartzea proposatzen du erakunde jakin batean. Horretarako, ezinbestekoa da ikaslea erakundeko parte aktiboa izatea. Bertako dinamikak, ezaupidea eta know-how-a ulertuko ditu, eta erakundearen premietara egokitutako proposamenak egingo ditu.

Ibilbide dualak lan inguruko zuzendaritza estrategikoko ezaguerak aplikatzeko aukera eskaintzen du (work based learning) eta ezaguera horiek ikasi ahala aplikatzea (Design Thinking metodologien bidez). Enpresarako negozio eredu bat proposatu eta testatuko du.

Información de interés

10 plazas DUALES por curso ofertadas para el proyecto formativo.

  • Materia Práctica profesional
  • Materia Proyecto Fin de Grado
  • Materia C2: Profundización I
  • Materia C3: Profundización en Dirección Estratégica 

La selección de participantes se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:

  • el expediente académico
  • currículum vitae (formato libre)
  • una carta de motivación específica sobre el deseo de participar en el itinerario dual
  • una entrevista personal con el/la coordinador/a del itinerario

Las entidades colaboradoras participarán tanto en el diseño como en la implantación del itinerario de diferentes formas, siendo un agente activo en el proceso formativo del/a participante.

Concretamente, existirá un acuerdo entre la Universidad y las empresas para la planificación conjunta del itinerario.

La propia metodología que se aplicará en el itinerario, el Design Thinking, demuestra la importancia del rol de las entidades colaboradoras definiendo el proceso de aprendizaje del itinerario de forma cooperativa y coordinada.

Además, es relevante señalar que, durante todo el proceso, se produce una co-tutorización y evaluación por parte de la universidad, y de la empresa, a través de los facilitadores designados para este rol.

Coordinador del Itinerario dual en la Universidad de Deusto. El coordinador, será la persona responsabilizada de coordinar los términos generales de la fase dual del plan de estudios para garantizar que se va a desarrollar en las condiciones pertinentes y con los medios necesarios para el desarrollo de las competencias por parte del participante. Será la persona encargada de gestionar el día a día del itinerario dual, para lo que mantendrá el contacto con los coordinadores y/o facilitadores de las empresas, con los facilitadores de la Universidad de Deusto, con el profesorado interno y externo, y con los participantes.

Coordinador del programa dual por parte de la entidad colaboradora o empresa. Cada entidad participante en el itinerario tendrá una persona coordinadora que será la encargada de coordinar, junto con la Persona coordinadora del itinerario dual, los términos generales de la estancia en el seno de su organización.

Facilitadores de las entidades colaboradoras. Cada empresa o institución participante deberá designar una persona que ejerza la labor de tutorización del proceso de aprendizaje del participante acogido. El facilitador será una persona experta de la organización en el área competencial de la materia concreta que se desarrolla en el marco del Itinerario Dual en Dirección Estratégica y con acreditada experiencia laboral. Estará en contacto directo con el facilitador de la Universidad.

Facilitadores académicos de la Universidad de Deusto. Será un profesor de la Universidad de Deusto experto en las materias que conforman el itinerario dual.

Profesorado de la materia impartida en modalidad dual. Será un profesor de la Universidad, experto en el área competencial que esté desarrollando el participante en cada momento. En los casos en los que el profesor considere, se invitará a docentes y/o expertos externos

Como parte de la puesta en práctica de la formación dual, se ha definido una COMISIÓN MIXTA formada por representantes de la Universidad y de las empresas que acogerán estudiantes. Este órgano de coordinación velará por el adecuado desarrollo del proceso de formación dual, identificando incidencias, proponiendo soluciones y realizando un seguimiento de las acciones de mejora.

null

Ezagutu zeintzuk diren Zuzendaritza Estrategikoko Ibilbide Dualeko parte hartzaileak aukeratzeko irizpideak

Henar Alcalde

Etorkizun handiko ibilbidea

Ekintza estrategikora pasatuko zara enpresan bertan eta baterako sortze prozesu batean murgilduko zara enpresarekin batera.

Henar AlcaldeIbilbide dualeko koordinatzailea

2022-2023 ikasturtean parte hartuko duten enpresa batzuk

Jarri gurekin harremanetan

null

Jarri gurekin harremanetan

DEUSTO BUSINESS SCHOOL

Donostiako campusa: 
Mundaiz kalea 50, 20012 Donostia


Ibilbide dualari buruzko informazio gehiago:
Henar Alcalde
henar.alcalde@deusto.es