Auzotasun Administrativoa Euskal Autonomia Erkidegoan

Eusko Jaurlaritzako Beka orokorra

Deialdi orokorra

Auzotasun administratiboa Euskal Autonomia Erkidegoan eduti eta Graduondoko ikasketak egiten dituzten ikasleek, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak eskaintzen diguen bekak eska ditzakete.

Laguntza motak

Laguntza motak hauexek izan daitezke:

 • Matrikula (Ikasketa bakoitzarako Eusko Jaurlaritzak ezarritako prezio publikoa).
 • Material didaktikoa
 • Hiriarteko joan-etorriak, autonomia-erkidegoaren barruan
 • Probetxu akademikoa
 • Egoitza
 • Ezohikoa

Baldintzak

 • Euskal Autonomia Erkidegoaren erroldan egotea, 2016ko abenduaren 31tik hona gutxienez.
 • Ikaslearen Bizikidetza edo familia-unitateko sostengatzaile batek behintzat, zergak edo ta PFEZ aitorpena Euskal Autonomiaren Erkidegoko Ogasun Foraletan ordaindu beharko du.
 • Master titulaziorik ez edukitzea edo eta Lanean jarduteko gaitasuna ematen duen Unibertsitate Master ofizial titulurik ez edukitzea.
 • Master ofizial batetan 60 kreditu matrikulatzea, gutxienez.
 • Unibertsitateko Masterra egiteko sartzeko ikasketetan 6,5 edo goragoko batez besteko nota edukitzea.

Inprimakiak non eta noiz aurkeztu 

Eskabideak Eusko Jaurlaritzako / Beketako web orrian bete egin behar dira. Formularioa inprimatu, sinatu eta eskatutako agiriekin batera, Deustuko Unibertsitateko Beken Zerbitzuan aurkeztu behar da 2016ko irailaren 30a baino lehenago.

Beharrezko agiriak

Eskabide inprimakia, behar bezala beteta, inprimatuta eta sinatuta. Horrez gain honako agiri hauek. 

Sarritan egiten diren galderak

Sarritan egiten diren galderak.

Zalantzak argitzen dizkizugu