Deustu Arrupe Beka

Deustuko Unibertsitatean talentuan, lan egiteko gaitasunean eta ahaleginean sinesten dugu. Talentua babestea pertsona jakin batzuei, haien familiei, komunitateei eta gizarteari on egiten dien erreakzio kate bat aktibatzea da.

Hori dela eta, Deustuko Unibertsitateak Deusto Arrupe Bekak jarri ditu abian, erakunde akademikoa sendo sustraituta dagoen tokiko gizarteari garatzen laguntzeko. Aukerak emateko. Talentua baliabide ekonomiko faltarengatik galdu ez dadin. Etorkizuna duten gazteak  komunitate osorako etorkizuna direlako. Eta gure balioekiko koherentziagatik eta gure gizartearekiko konpromisoagatik.

Zuzkidura

Deustuko Unibertsitateak urtean 25 beka eskaintzeko konpromisoa hartu du, administrazio publikoaren bekekin batera, ikasketa-espediente bikaina izan eta baliabide ekonomiko gutxi dituzten gazteen karreraren % 100 estaltzeko.

Baldintzak

 • Deustuko Unibertsitatean gradu ofizial bat matrikulatzea.
 • Batxilerrengo, LH eta/edo baliokideen lehen mailako batez besteko nota 7 edo gehiago izatea.
 • Familia-unitateko  dirusarrerak lanbidearteko gutxieneko-soldata baino handiagoak ez izatea, kide konputagarri bakarra bada, edo familia unitatea guraso bakar batek eta eskatzaileak osatzen badute.
  3 kide edo gehiagoko familia unitateen kasuan, familia unitateak lortzen duen errenta ez da 5.500 eurotatik gorakoa izan behar, pertsona eta urte bakoitzeko.
 • Deialdi ofizial orokorretako beka eskatzea (Eusko Jaurlaritza edo Hezkuntza Ministerioa).
 • EAEn bizi izanez gero eta horretarako baldintzak betez gero, hobaria eskatzea prezio publikoetan oinarrituta (Eusko Jaurlaritzaren hitzarmena) familia ugarientzat eta beste kolektibo batzuetako kideentzat Unibertsitateko Idazkaritza Orokorrean.

Inprimakiak eta epea

 • 2024ko urtarrilaren 15tik otsailaren 28ra arte.
  • Beka eskaera egiteko inprimakia
    

Bekaren eskaera pertsonalki Beka eta Laguntza Zerbitzuan eman behar da eskatzen diren dokumentu guztiak gehituz.

Beka Batzordeak deialdi honen ebazpenaren berri emango du ikaslearen matrikulatzeko data baino lehen.

BERRITZEA

2022-2023 ikasturtean beka hau lortu zuten ikasleentzat bakarrik.

Epea: ekainaren 1etik 9ra arte.

ON LINE ESKAERA

Dokumentazioa

Eskaera izapidetzeko onartua izan dadin, jarraian adierazten den dokumentazioa aurkeztu beharko da, kasuaren arabera.

 

a) Agiri akademikoak:

 • Batxilergoko, LHko eta/edo baliokideko 1. mailako nota-ziurtagiria.

 

b) Agiri ekonomikoak (beka eskatzen duten guztientzat):

 • Bizikidetza-unitateko kide konputagarri guztien 2021eko PFEZaren aitorpenaren fotokopia osoa.

  Bizkaian, zergadun guztiei Bizkaiko Foru Osasunak ematen dien “kuota osoaren” agiria edo PFEZaren likidazioaren simulazioa aurkeztu beharko da.
   
 • Bizikidetza-unitateko kideren batek PFEZaren aitorpena aurkezteko betebeharrik ez badu, Ogasunaren ziurtagiria, ekitaldi horretako diru-sarreren egozpenarekin.
 • Langabeziatik, pentsioetatik, sustapen-funtsetatik eta abarretik bizikidetza-unitatean 2021ean izandako diru-sarrera guztien ziurtagiria, PFEZaren aitorpenean zehaztuta ez badaude.

Banantze edo dibortzio kasuan:

 • Hitzarmen arautzailearen kopia.
 • Jasotako pentsioaren zenbateko eguneratua edo, bestela, 2021ean ez dela jaso dokumentatzea, edo ez ordaintzeagatiko salaketaren kopia.
 • Zaintza ez duen gurasoaren 2021eko PFEZaren aitorpenaren kopia, edo Ogasunaren ziurtagiria ekitaldi horretako diru-sarreren egozpenarekin.

Oro har, zaintzapean ez dagoen gurasoaren diru-sarreren %50 hartuko da kontuan, eta, eskaera ebazteko, kide konputagarritzat joko da.

 

c) Dokumentazio pertsonala:

 • Errolda-ziurtagiria, etxean bizi diren pertsona guztiak zerrenda jasota.
 • Ikastetxeko zuzendariaren gutuna.
 • Ikaslearen tutorearen gutuna.

Bi gutunetan eskatzailearen hautagaitza bermatu behar da.

 

Nolanahi ere, Beken Batzordeak eskabideak behar bezala baloratzeko egoki ikusten duen edozein agiri aurkezteko eskatu ahal izango du.

Zalantzak argitzen dizkizugu

CAMPUS BILBAO
Unibertsitateen Etorb. 24
48007 Bilbao
944 139 161
becas.bilbao@deusto.es

CAMPUS DONOSTIA
Mundaiz Bidea 50
20012 - Donostia
943 326 280
becas.donostia@deusto.es

GASTEIZ SEDEA
Egibide-Arriaga
Arriagako Atea Kalea , 62
01013 - Gasteiz
945 010 114
becas.vitoria@deusto.es

Ordutegia
Campus Bilbao
Astelehenetik ostegunera: 9:00 - 13:00 eta 15:00 - 17:00 
Ostiralak eta Uztaila: Goizez bakarrik
Abuztua itxita
Campus Donostia
Astelehenetik ostiralera: 9:00 - 13:00h
Gainera astearte eta ostegunetan: 14:30 - 16:00h
Uztaila: Goizez bakarrik
Abuztua itxita
Gasteizeko Sedea 
Astelehenetik ostiralera: 13:30 - 19:30h. Asteazkenetan itxita.
Ekainaren 20tik aurrera, goizez. 9:00 - 14:00. Asteazkenetan itxita.
Uztaila: 8:30 - 13:30. Asteazkenetan itxita.
Abuztua itxita