CITIES LAB KATEDRAGIZARTE ETA GIZA ZIENTZIEN FAKULTATEA

CITIES LAB KATEDRA

CITIES

Denboraren azelerazioak eta espazioaren globalizazioak mundua, gizartea eta hiria bezalako kontzeptuen arteko distantzia mugatu dute, eta, aldi berean, lurraldea, ingurumena, sozio-demografia, hezkuntza, politika, ekonomia, osasuna, aisia edo identitateak bezalako terminoen esanahia zabaldu dute.

Hiri glokalak ikusten ditugu, mundu global eta azkar batean presentzia aktiboa dutenak, non beren nortasunaren eta bizi diren ingurunearekin harremanak izateko duten modu bereziaren alderdi interesgarriena eta erakargarriena zaintzeko eta balioesteko baldintzak sortzen jakin duten. Baina, aldi berean, munduari eskaintzeko gai izan dira, unibertsaltasuna eraikitzeko ekarpen duin gisa. Eta emaitza ezin hobearekin egin dute: mundu global batean beren adierazpenaren iraupena bermatuz.

Planeta horretan espazio jarraitu eta denbora azeleratu bakarrekoak gara, baina hiri horiek tartea ireki diete espazio etenei eta denbora motelduei.

Kontaktua

CITIES LAB KATEDRA

Helbidea:

Unibertsitate etorbidea, 24.
48007, Bilbao


Kontaktua:

944 139 003
citieslab@deusto.es

Talentua, ezagutza, garapena eta berrikuntza duten hiriak

Hiria 360º

Hiriak lehiakorragoak izateko, lankidetzaren bidez ebatzi behar dira erronka hauek: eraginkortasuna, jasangarritasuna, baliabideen optimizazioa eta garapen ekonomikoa.

Berrikuntza eta ekintzailetza, hiriak errazten dituen hezkuntzaren eta garapen pertsonalerako aukeren emaitza izan behar dira.

Hiriaren plangintza lurraldea, garapen jasangarria, zerbitzuak eta azpiegiturak kontuan izanik.

Hiriak pertsonen kohesio soziala eta ongizatea erraztu beharko lituzke, ahalik eta ongizate eta zoriontasun maila handiena bilatze aldera.

null

ERREALITATEA BEHAR BEZALA EZAGUTZEKO AUKERAK EMAN

Gobernantza 360

Erradikalizazio demokratikorako prozesu baten lehen maila da, demokraziaren sustrai sakonen, bere hasierako zentzuaren, bilaketa damugabe gisa ulertuta. Hala ere, informazioak ez ditu betetzen beste ekosistema batean teknologia, ekonomia, gizarte eta kultura esferak bizi dituzten herritarren nahiak.

Aurreko gardentasuna indartzen du, konfiantza eta legitimitate dosi esanguratsuekin. Hala ere, industriak bere bilakaera bideari jarraitu dion bezala, politikak oraina are zorrotzagoa du. 

Kontua da, halaber, sektoreen eta eragileen arteko baterako sorkuntzarako irekitasunarekin batera, guztion ongia bilatzeko ardura heldua izatea.

Herrialde, eskualde eta hirien gobernantza demokratikoa, zerbitzu eta esperientzia adimendunak sortzeko erronka bere gain hartuko duena, herritarren beharrei, profil berri eta oso dibertsifikatuei modu pertsonalizatuan erantzuteko gai izango direnak.

null

Ikerketa proiektuak, ikaskuntza programak eta berrikuntza irekiko ekintzak

Deusto Cities Lab katedra

Deusto Cities Lab Katedraren helburuak hauek dira:

  • Bultzada ematea giza garapen jasangarria ahalbidetuko duen hiriaren kontzeptuari.
  • Ekarpena egitea eraldaketa palankak (sormena, lehiakortasuna, trinkotasuna eta kohesioa) modu integral eta harmonikoan garatzeko.
  • Laguntza ematea herritarren esperientzia eta konplizitatea sortzen lagunduko duten gobernantza ereduak bultzatzeko, informazio eta gardentasunetik aurrera egiteko.
  • Ahalbidetzea erakundeen, enpresen, gizarte erakundeen eta herritarren arteko harreman lidergoaren ereduak.
  • Sakontzea Unibertsitatearen eta hiriaren arteko lotura (univercity engagement) handiagoa eta hobea izateko formuletan.
  • Herritarrak ahalduntzea, hiria, lurraldea eta herrialdea hobeto ezagututa.
  • Sustatzea herritarren konplizitate eta erantzunkidetasun handiagoa hiriaren, lurraldearen eta herrialdearen etorkizunarekin, esperientzia eta kontakizun partekatuak sortuz (story ‐ telling experience)
  • Talentua erakartzea eta ezagutza gure hirira, lurraldera eta herrialdera.
  • Laguntza ematea hiriaren, lurraldearen eta herrialdearen nazioarteko bikaintasuna eta aintzatespena lortzen, tokiko unibertsitate proiektu baten bidez, diziplina artekoa, espezializatua, bereizia eta nazioartean onartua.

Lab

ikaskuntza

null"

Basque Cities 40

Deusto Cities Lab katedrak, Eusko Jaurlaritzarekin eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin lankidetzan, udako ikastaroa antolatu du Basque Cities 4.0 ekimenaren diseinuaren inguruan, Basque Industry 4.0 estrategia eta 2030 Agenda hirien eremuan eta hirien garapen jasangarrian inplementatzea ahalbidetuko duena.

null"

Hiriak planifikatu eta kudeatzeko ikastaroa

Deustuko Unibertsitateak, Gizarte eta Giza Zientzien Fakultatearen bitartez, Deusto Cities Lab Katedrarekin lankidetzan, Monterreyko TECeko EGAPekin eta Bilbao Metropoli-30 Elkartearekin batera, IX. IKASTAROA egin du 2016ko ekainaren 20tik uztailaren 1era “HIRIEN PLANGINTZA ETA KUDEAKETA. 

null"

Bilbo Memoria, Nortasuna eta Etorkizuna

Bilboko Hiribilduaren kontakizun korala da, historiaren lekuko diren guneekin harreman zuzena duena, iragan hurbileko eta eraiki gabeko etorkizuneko protagonistekin elkarrizketan. Historian, hirigintzan, arkitekturan, ingurumenean, gizartean, pertsonetan, erakundeetan, kulturan, ekonomian edo politikan barrena egindako bidaia da. 

null"

Cities Fab Lab

Bilbao Bizkaia Design Week-en esparruan, Deustuko Unibertsitateak, beste erakunde batzuekin batera, laborategia antolatu zuen diseinuak hirien konfigurazioan duen zereginaren eta hiriak diseinatzeko moduaren inguruan.

null"

Hiriak eta erronka globalak

Latinoamerikarako Giza Baliabideak Prestatzeko UNESCO Katedrak eta Deustuko Unibertsitateko Cities Lab Katedrak jardunaldi irekiak antolatu zituzten ekainaren 16an eta 17an, ikuspegi global eta pozgarri batetik hirien gaian interesa duten pertsonentzat. 

Lab

Ikerketa

Big Blue Book liburuaren helburua da mapa batean eta ikuspegi holistiko eta integral batetik jasotzea mundu osoko unibertsitateak eta ikerketa zentroak hiri ikasketen arloan sortzen ari diren ezagutza.

City Global Rankings Map-ek hiriarekin lotutako gaiei buruzko ranking garrantzitsuenen mapa global bat aurkezten du. Hasierako rankingak 2016ko urtarriletik ekainera bitartean bildu ziren. 

 

2016ko urrian, Deusto Cities Lab Katedrak, Bilboko Udalarekin lankidetzan, inkesta bat egin zien herritarren lagin adierazgarria osatzen zuten Bilboko 1.000 pertsonari. Inkesta horren helburua da bilbotarrek Alde Zaharraren etorkizuneko garapenari buruz duten iritzia ezagutzea.

Gaur egun, zerbitzu horiek teknologia eta gizarte berrikuntzako prozesu baten bidez kohesioa sustatzeko duten potentziala ebidentzia bihurtu da, eta, berriz ere, erakunde publikoen, pribatuen, erakundeen eta herritarren arteko lankidetza oso faktore indartsua da hirien eraldaketa-prozesuei balioa emateko orduan.

Deusto Cities Lab Katedra parte hartze prozesu honen parte izan da, hiriaren 360graduko begiradatik egindako EAEko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen Berrikuspeneko Oinarrizko Dokumentuaren irakurketan oinarrituta, azterketa, hausnarketa eta proposamena egin baititu.

Argitalpen hau, Creative Cities: Mapping creativity driven cities programak UCCN hirien esperientziak bildu nahi ditu, sormenaren bidez hiri eraldaketa, gizarteratzea, garapen ekonomikoa eta kultura oparotasuna lortzeko proiektu arrakastatsuak garatu dituztenenak.

Proiektu honen helburua hiri sortzailea terminoa birdefinitzea da, bere bi oinarri elementuekin (hiria eta sormena) deskonposatuz.

 

Proiektuaren helburua da herritarren inplikazioa erraztea, bazterketa sozial, ekonomiko eta politikoagatik, eragiten dieten politika publikoei buruzko kontuak ematean. Era berean, Aldundiak, hobeto ezagutu nahi du zein bizi baldintza duten Jaurlaritzak eta Udalak aldi berean garatzen dituzten zerbitzu eta politiken bidez, arlo publikotik babes gehien behar duten herritarrek.

Programa honen bidez, lankidetzarako gunea sortu nahi da, Bilbon balio esparru partekatua sustatzeko.

Horretarako, lehenik aztertu nahi da herritarrek horri buruz zer pentsatzen duten (balioen inkesta), erakundeek, enpresek eta gizarte erakundeek zer egiten duten (jardunbide egokien mapa) eta batzuek zein besteek zer egin nahi duten eta egin dezaketen (balioak sustatzeko plan integrala).

Lab

Ekintza

Euskal Autonomia Erkidegoko, Nafarroako, Errioxako, Kantabriako eta Aragoiko ikastetxe guztiei irekitako ekimena da. Deialdia DBHko 3. eta 4. mailetako eta batxilergoko 1. eta 2. mailetako irakasleei eta ikasleei zuzenduta dago.

Proiektu horri esker, hirien inguruan mundu mailan garatutako ikerkuntza ezagutzaren eta irakaskuntza ikaskuntzaren mapa argitaratuko da.

Hiriei eta lurraldeei buruzko ezagutzaren, ikerketaren, ikaskuntzaren eta prestakuntzaren inguruko harreman instituzionalen sarea egiterakoan, egokia dirudi gai horiek jorratzen dituzten sare eta foroetan presentzia eta entzute aktiboa garatzea.

Hiri eta lurraldeei buruzko ezagutzari, ikerketari, ikaskuntzari, prestakuntzari eta berrikuntzari buruzko profesional, ekintzaile eta adituekin harreman sarea egiterakoan, egokia dirudi elkarrizketa aktibo bat garatzea gai horiek lantzen dituzten erakunde eta pertsonekin.

The World Urban Forum 2001ean ezarri zuten Nazio Batuek, gaur egun munduak aurre egin behar dion arazo larrienetako bati aurre egiteko: urbanizazio azkarra eta horrek komunitateetan, hirietan, ekonomietan, klima aldaketan eta politiketan duen eragina. ONU-Hábitatek deituta, Foroa goi mailako plataforma irekia eta inklusiboa da, eta jasangarritasunak mundu osoko hirietan dituen erronkei aurre egitea du helburu.

null

Katedra

Gobernantza.

Deusto Cities Lab Katedra, organikoki Deustuko Unibertsitateko Ikerketa eta Transferentzia Errektoreordetzaren mende egongo da eta funtzionalki errektoreordeareren mende. Bere diziplinaz haraindiko izaerak, azterketaren xedeak berak, hirien fenomenoak eta haien gobernantzak eraginda, katedra hori Errektoreordetzaren mende egotearen komenigarritasuna planteatzen du. 

Errektoreak Katedraren zuzendaria izendatu du, Ikerketa eta Transferentziako errektoreordeak proposatuta, Zuzendaritza Kontseiluak hiru urterako txostena egin ondoren. Epe hori iraupen bereko beste aldi batzuetarako berritu ahal izango da, Roberto San Salvador del Valle jauna izendatzeko izapideak egin ondoren.

Aholku Batzorde Zientifiko eta Soziala izango da eratu beharreko organo aholku emailea, eta pertsona fisikoek eta pertsona juridikoek osatuko dute, unibertsitate, erakunde, enpresa eta gizarte munduaren ordezkari gisa.

Errektoreak izendatu eta kenduko ditu kargutik, Zuzendaritza Kontseiluari entzun ondoren, Katedrako zuzendariak proposatuta. Zuzendaria Kontseilu honetako berezko kidea izango da.

Honako hauek aitortzen dira Katedraren gobernu-organotzat, eta Kontseilu horren osaera onartzen da:

Katedraren zuzendaria: Roberto San Salvador del Valle
Errektoreak izendatutako kideak:
Ibon Areso
, Andoni Aldekoa
Beste izendapen batzuk falta dira, bost gehienez.

Errektorearen 12/2015 Aginduaren 9. artikuluaren arabera, Mezenasen Kontseilua eratu da Katedra mantentzen eta garatzen laguntzen duten erakundeen ordezkariekin. Hauek dira erakundeak:

EUSKO JAURLARITZA

BILBOKO UDALA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

BBK FUNDAZIOA

BBVA

IBERDROLA

FERROVIAL

IKUSI-VELATIA

Katedra

Mecenas