Zuzenbide FakultateaKalitatearen kudeaketa

Logo derecho

Menua Cerrar explora esta sección Hamburguesa explora esta sección

KALITATEA KUDEATZEKO SISTEMA

EGIAZTAPEN INSTITUZIONALA

Zuzenbidea Fakultateak egiaztatuta dauka Kalitatea Kudeatzeko Sistema Unibasq-eko AUDIT programaren arabera, eta tituluen % 50ek baino gehiagok gainditu du tituluen akreditazioa berritzeko banakako prozesua; beraz, 2018ko azarotik, egiaztapen instituzionala du.

Ikastetxeen egiaztapen instituzionala unibertsitate titulu ofizialak egiaztatzeko ereduaren alternatiba da. Horretarako, tituluen egiaztatze eta berritzearen sinergiak baliatzen dira, kalitatea kudeatzeko sistemaren ezarpena ziurtatzeko prozesuarenekin batera.

EGIAZTAPEN INSTITUZIONALA

LORTUTAKO ONURAK

Fakultatearen eta tituluak egiaztatzeko, aldatzeko eta ziurtatzeko prozesuen kudeaketa eraginkorragoa.

Fakultateko titulazio guztien zeharkako ikuspegia, erabaki estrategikoak hartzeko.

Fakultateko jarduera guztiak eta prestakuntza programak etengabe hobetzeko sistematika finkatzea.

Autonomia eta erantzukizun handiagoa Unibertsitatearentzat.

null

Zuzenbide Fakultateko Egiaztapen instituzionalaren ziurtagiria

KALITATEA KUDEATZEKO SISTEMA

Zuzenbide Fakultateko Kalitatea Kudeatzeko Sistema gauzatzeko ezartzen diren antolaketa egiturak, erantzukizun egiturak, prozesuek, jarduteko prozedurek eta baliabideek osatzen dute.

Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren arduraduna dekanoa da, Zentroko Kalitate Batzordearen, Tituluen Kalitate Batzordearen eta Deustuko Unibertsitateko Kalitate Unitatearen laguntzarekin. Batzorde horietan ordezkaritza dute zentroko eta titulazioetako interes talde guztiek.

Sistema mantendu egiten da eta etengabe hobetzen da, Fakultatearen kalitate politika eta plan estrategikoaren helburuak aplikatuz, interes taldeen gogobetetasuna neurtuz eta aztertuz, prozesuen emaitzak aztertuz, ikuskaritzen bidez eta Zentroko Kalitateko Batzordeak sistema berrikustearen bidez.

 

Zuzenbide Fakultatea

Kalitate politika eta helburu estrategikoak

null

Zuzenbide Fakultatea

Kalitate politika eta helburu estrategikoak

Zuzenbide Fakultateak ziurtatuta dauka Kalitatearen Kudeaketa Sistema ezarrita duela, ANECAren AUDIT jarraibideen arabera. Sistema horrek etengabeko hobekuntza prozesua du ezarrita, prozesuen adierazleak analizatu eta sistematika bat definituta.

Deustuko Unibertsitatearen helburu nagusietako bat unibertsitateko elkarteko interes talde guztien gogobetetasuna lortzea da, eskaintzen dituen jarduera eta zerbitzuekiko.

DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO KALITATE POLITIKAFAKULTATEKO HELBURU ESTRATEGIKOAK

 


 

Zuzenbide Fakultateko SGC AUDIT ziurtagiria

null

ZUZENBIDE FAKULTATEKO KALITATEKO ESKULIBURUA

IKUSI

null

ZUZENBIDE FAKULTATEKO PROZESUEN MAPA

IKUSI

null

GOGOBETETASUN INKESTAK (TXANTILOIAK)

IKUSI

KALITATEA KUDEATZEKO SISTEMAREN ETENGABEKO HOBEKUNTZA

null

KALITATEA KUDEATZEKO SISTEMAREN ETENGABEKO HOBEKUNTZA

Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren adierazleen emaitzak urtero aztertzen dira Zentroko Kalitate Batzordean eta Tituluen Kalitate Batzordeetan, eta emaitzen arabera, beharrezkoak diren hobekuntza ekintzak ezartzen dira, horrela titulazioen eta Fakultatearen iraunkortasuna eta eraginkortasuna bermatuko dira.

Informazioa titulazio bakoitzaren "Kalitatearen kudeaketa. Berme sendoko titulazioa" atalean eskuragarri.