Teologia FakultateaKalitatearen kudeaketa

Logo teologia

Menua Cerrar explora esta sección Hamburguesa explora esta sección

KALITATEA KUDEATZEKO SISTEMA

Europako Unibertsitate Eremua kalitate, mugikortasun, aniztasun eta lehiakortasun oinarrien inguruan dago eratuta eta helburu estrategiko batzuk lortzera bideratuta. Hauek lirateke helburuok: erraz parekatu daitekeen titulazio sistema bat hartzea, kalitatea ziurtatzea, unibertsitateko ikasketak bi mailatan egituratzea (gradua eta graduondoa), eta Kredituen Transferentziarako Europako Sistema (ECTS kredituak) ezartzea.

Tituluak Kalitatea Kudeatzeko Sistema bat du, kontrola, berrikusketa eta etengabeko hobekuntza ziurtatzen dituena. Horrez gain, titulazioa ematen duen ikastegiak, edo Unibertsitateak, prozedura batzuk ditu kalitatea bermatzeko eta titulua onartzeko, kontrolatzeko, aldian behin berrikusteko eta hobetzeko; eta mekanismo formal batzuk eta informazioko mekanismo batzuk ditu ikasleei eta gizarteari zuzenduak, tituluaren eta berorren helburuen inguruan.

Sistema mantendu egiten da eta etengabe hobetzen ari da, Fakultatearen kalitate-politika eta plan estrategikoaren helburuak aplikatuz, interes taldeen gogobetetasuna neurtuz eta aztertuz, prozesuen emaitzak aztertuz, ikuskaritzen bidez eta Zentroko Kalitateko Batzordeak sistema berrikustearen bidez.

Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren arduradunak dekanoa eta Zentroko Kalitateko Batzordea dira, Kalitateko Unitatearen laguntzarekin. 

Deustuko Unibertsitateko Teologia Fakultateak Kalitatea Kudeatzeko Sistema bat du. Sistema horrek etengabeko hobekuntza prozesu bat du ezarrita, prozesuen adierazleak analizatu eta sistematika bat definituta.

Deustuko Unibertsitatearen helburu nagusietako bat unibertsitateko elkarteko interes talde guztien gogobetetzea lortzea da, eskaintzen dituen jarduera eta zerbitzuekiko.

Kalitate politika

GURE KONPROMISOA

Taldean lan egitea, fakultate, arlo funtzionalen eta zerbitzuen kalitatea kudeatzeko sistemaren eraginkortasuna etengabe hobetzeko eta, horrela, interes taldeen gogobetetasuna handitzeko. Gogobetetze horren neurria kalitate helburuak ezartzeko eta berrikusteko erreferentzia esparrua da, fakultate, funtzio arlo eta zerbitzuen kudeaketa planetan ezarrita.

Fakultate, Arlo Funtzional eta Zerbitzuetako langileei eta ikasleei lortutako emaitzen berri ematea, motibatzea eta horien berri ematea.

Prozesu zehatzen kudeaketa optimizatzea, fakultate, arlo funtzional eta zerbitzuetako langileen etengabeko prestakuntzaren bidez eta interes taldeen iradokizunak eta erreklamazioak behar bezala tratatuz.

Prozesuak bideratzea eta egokitzea fakultate, arlo funtzional eta zerbitzuetako interes taldeen eskakizun, behar eta igurikimenetara, bai eta aplikatzekoak diren beste legezko edo erregelamenduzko eskakizun batzuetara ere.

null

Ikuspena eta Misioa

Plan estrategikoa

IKUSPENA

Deustuko Teologia Fakultatea Jesusen Lagundiko Unibertsitate batean integratuta dago, eta bere tradizio pedagogikoa duen munduko unibertsitate sare baten parte da. Fakultateko kide izate horrek fedearen eta jakintzaren arteko topaleku eta elkarrizketa bihurtzen du Fakultatea, itxaropen transzendentearen eta etorkizun gizatiarrago bat bilatzearen artean, fedearen zerbitzuak justiziaren sustapena dakarrela sinetsita.

Teologia Fakultateak ekarpen hirukoitza egiten du:

 • Ikasleei prestakuntza teologikoa eskaintzea (graduan, graduondokoetan, doktoregoan eta etengabeko prestakuntzan), bai ministerio ordenaturako hautagaiei, bai kristauen fedean eta tradizioan kritikoki eta sistematikoki sakondu nahi duten pertsona guztiei, eta, hala badagokio, Elizarekin eta gizartearekin kualifikatutako eta konprometitutako kide gisa gaitzea, bai tokiko eremuan, bai eremu unibertsalean.
 • Unibertsitateko beste zentro batzuetako ikasleei prestakuntza teologikoa eskaintzea, irakasleek I+Mko prestakuntza programetan edo jardueretan parte hartuz.
 • Fedearen zerbitzurako eta justiziaren sustapenerako ikerketa eta hausnarketa teologikoak eskaintzea, batez ere beste erlijio batzuekin eta oso sekularizatuta dagoen gizarte batekin hitz egiteko, horrela, azkenen eta baztertuen defentsan eta zerbitzuan konprometituta dagoen Eliza bultzatuz.

MISIOA

Teologia Fakultatearen egitekoa, estatutu eranskinaren arabera, honako hau da: 3 (2004-06-28):

 • Ikerketa zientifikoaren bidez eta Unibertsitateko gainerako fakultateekin lankidetzan, errebelazioa sakonago ezagutzea eta kristau fedea modu koherentean eta sistematikoan ulertzea lantzea eta sustatzea, garai bakoitzean tokiko elizari eta eliza unibertsalari planteatzen zaizkion gaiak kontuan hartuta, eta fede hori kultura desberdinei modu egokian transmititu ahal izateko.
 • Ikasleei Teologiako goi mailako prestakuntza ematea, gaitasuna izateko geroko ikerketarako, erlijio irakaskuntzarako, Hitzaren iragarpen baimendurako eta eliz ministerio kualifikatu baten jardunerako.
 • Elizako ministroen etengabeko prestakuntza sustatzea.
 • Unibertsitateko gainerako fakultateekin elkarrizketa sustatzea, kristau inspirazinoak iraun dezan bertan eta, Teologia Fakultatean, hausnartzeko zorroztasunak.
 • Lankidetza eskaintzea, hierarkiarekin komunikazio estuan, tokiko Elizari eta Eliza unibertsalari, ebanjelizazioan eta justiziaren sustapenean.
 • Euskadiko kultura eremuan bizitza eta mezu kristaua inkulturatzen laguntzea.
 • Bere ikerketaren eta hausnarketaren emaitzak argitalpenen bidez zabaltzea, bereziki.

PLAN ESTRATEGIKOA

HELBURUAK

Ikasleak erakarriko dituen prestakuntza eskaintza garatzea:

 • Eliza titulazioen ikasketa planak berritzea, Veritatis Gaudiumen orientazioetara egokituz
 • Gradu eta graduondo berriak diseinatzea, onartzea, zabaltzea eta ezartzea
 • Etengabeko prestakuntzaren eskaintza diseinatzea, zabaltzea eta ezartzea (titulu akademikoak lortzera bideratuta ez dagoena)
 • Fakultateko ezagutza ikertzeko eta transferitzeko estrategia definitzea eta garatzea
 • Unibertsitateko Zuzendaritza Kontseiluak ikerketa talde bat aintzatestea
 • Fakultatearekin eta ikertzaileen artean lankidetzan aritzea, egiaztatutako ikerketa-tarteak dituzten irakasle eta ikertzaileen kopurua handitzeko.
 • Kudeaketa unitate didaktikoaren eredua (MGPDI) ezartzea, hobetzea eta garatzea Teologia Fakultaterako
 • Sailaren funtzionamendua egokitzea kudeaketa, irakaskuntza eta ikerketa-irizpide berrietara
 • Erlijio Zientzien Goi Institutua berreratzea
 • Irakasleen nazioarteko mugikortasuna sustatzea. UNIJES, ARISTOS CAMPUSMUNDUS
 • Graduondoko ikasleen nazioarteko mugikortasuna eskaintzea
 • Beste erakunde batzuekiko lankidetza sustatzea 
null
null

DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO KALITATE POLITIKA

IKUSI

null

TEOLOGIA FAKULTATEAREN PROZESUEN MAPA

Ikusi

null

HOBETZEKO EKINTZAK ETA KALITATEA KUDEATZEKO SISTEMAREN ADIERAZLEAK

Informazioa titulazio bakoitzaren "Kalitatearen kudeaketa. Berme sendoko titulazioa" atalean eskuragarri.

null

GOGOBETETASUN INKESTA (TXANTILOIAK)

IKUSI