INGENIARITZA FAKULTATEAKalitatearen kudeaketa

Logo ingenieria

Menua Cerrar explora esta sección Hamburguesa explora esta sección

KALITATEA KUDEATZEKO SISTEMA

ERAKUNDE AKREDITAZIOA

Ingeniaritza Fakultateak Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren ezarpena egiaztatuta du Unibasq-en AUDIT programarekin bat eta titulazioen % 50ek gaindituta dute tituluen akreditazioa berritzeko banakako prozesua. Beraz, 2021eko maiatzaren 24tik Erakunde Akreditazioa du.

Zentroen Erakunde Akreditazioa unibertsitateko titulu ofizialen akreditazio ereduaren alternatiba bat da. Horretarako, tituluen akreditazioa egiaztatzeko eta berritzeko sinergiak aprobetxatzen dira, Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren ezarpena ziurtatzeko prozesuarekin.

ERAKUNDE AKREDITAZIOA

LORTUTAKO ONURAK

Fakultatearen eta titulazioen egiaztatze, aldaketa eta akreditazio prozesuen kudeaketa eraginkorragoa.

Fakultateko titulazio guztien zeharkako ikuspegia erabaki estrategikoak hartzeko.

Etengabeko hobekuntzako sistematika sendotzea Fakultateko jarduera eta prestakuntza programetarako.

Autonomia eta erantzukizun handiagoa Unibertsitaterako.

null

Ingeniaritza Fakultateko Egiaztapen instituzionalaren ziurtagiria

Kalitatea Kudeatzeko Sistema

Ingeniaritza Fakultateko Kalitatea Kudeatzeko Sistema kalitatearen kudeaketa gauzatzeko ezartzen diren antolaketa egiturak, erantzukizun egiturak, prozesuek, jarduteko prozedurek eta baliabideek osatzen dute.

Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren arduraduna dekanoa da, Zentroko Kalitate Batzordearen eta Tituluen Kalitate Batzordeen laguntza du eta Deustuko Unibertsitateko Kalitate Unitatearen babesa. Batzorde horietan zentroko eta titulazioetako interes talde guztiak daude ordezkatuta.

Sistema mantendu egiten da eta etengabe hobetzen da, Fakultatearen kalitate politika eta plan estrategikoaren helburuak aplikatuz, interes taldeen gogobetetasuna neurtuz etaaztertuz, prozesuen emaitzak aztertuz, ikuskaritzen bidez eta Zentroko kalitate Batzordeak sistema berrikusiz.

Ingeniaritza Fakultatea

Kalitate politika eta helburu estrategikoak

null

Ingeniaritza Fakultatea

Kalitate politika eta helburu estrategikoak

Osasun Zientzien Fakultateak ziurtatuta dauka Kalitatearen Berme Sistema ezarri dela, ANECAren AUDIT jarraibideen arabera. Sistema horrek etengabeko hobekuntza prozesua du ezarrita, prozesuen adierazleak analizatu eta sistematika bat definituta.

Deustuko Unibertsitatearen helburu nagusietakoa da unibertsitateko elkarteko interes talde guztien gogobetetzea lortzea da, eskaintzen dituen jarduera eta zerbitzuekiko.

DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO KALITATE POLITIKA

FAKULTATEKO HELBURU ESTRATEGIKOAK

Ingeniaritza Fakultateko SGC AUDIT ziurtagiria

null

Fakultateko KALITATEA ordezkariak

Ikusi

null

Prozesuen mapa

Kontsultatu

null

HARTZAILEEN GOGOBETETASUN INKESTA

Ikusi

Ingeniaritza Fakultatea

KALITATEA KUDEATZEKO SISTEMAREN ETENGABEKO HOBEKUNTZA

null

Ingeniaritza Fakultatea

KALITATEA KUDEATZEKO SISTEMAREN ETENGABEKO HOBEKUNTZA

Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren adierazleen emaitzak urtero aztertzen dira Zentroko Kalitate Batzordean eta Tituluen Kalitate Batzordeetan, eta emaitzen arabera, beharrezkoak diren hobekuntza ekintzak ezartzen dira, horrela titulazioen eta Fakultatearen iraunkortasuna eta eraginkortasuna bermatuko dira.

Informazioa titulazio bakoitzaren "Kalitatearen kudeaketa. Berme sendoko titulazioa" atalean eskuragarri. 

null

Iradokizunak eta erreklamazioak

Ikusi