Hezkuntza eta Kirol FakultateaKalitatearen kudeaketa

Logo educacionDeporte

Menua Cerrar explora esta sección Hamburguesa explora esta sección

KALITATEA KUDEATZEKO SISTEMA

ERAKUNDE AKREDITAZIOA

Kirola eta Hezkuntza Fakultateak Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren ezarpena egiaztatuta du Unibasq-en AUDIT programarekin bat eta titulazioen % 50ek gaindituta dute tituluen akreditazioa berritzeko banakako prozesua. Beraz, 2023ko urtarrilaren 18tik Erakunde Akreditazioa du.

Zentroen Erakunde Akreditazioa unibertsitateko titulu ofizialen akreditazio ereduaren alternatiba bat da. Horretarako, tituluen akreditazioa egiaztatzeko eta berritzeko sinergiak aprobetxatzen dira, Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren ezarpena ziurtatzeko prozesuarekin.

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

BENEFICIOS CONSEGUIDOS

Gestión más eficiente de la Facultad y de los procesos de verificación, modificación y acreditación de los títulos.

Visión transversal del conjunto de las titulaciones de la Facultad para la toma de decisiones estratégicas.

Consolidación de una sistemática de mejora continua para todas las actividades de la Facultad y de los programas formativos.

Mayor autonomía y responsabilidad para la Universidad.

null

Certificado de Acreditación Institucional de la Facultad de Educación y Deporte

KALITATEA KUDEATZEKO SISTEMA

Hezkuntza eta Kirol Fakultateak Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren ezarpena egiaztatuta du, Unibasq-en AUDIT programarekin bat.

Hezkuntza eta Kirol Fakultateko Kalitatea Kudeatzeko Sistema kalitatearen kudeaketa gauzatzeko ezartzen diren antolaketa egiturak, erantzukizun egiturak, prozesuek, jarduteko prozedurek eta baliabideek osatzen dute.

Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren arduraduna dekanoa da, Zentroko Kalitate Batzordearen, Tituluen Kalitate Batzordeen eta Deustuko Unibertsitateko Kalitateko Unitatearen laguntzarekin. Batzorde horietan ikastetxeko eta titulazioetako interes talde guztiak daude ordezkatuta.

Sistema mantendu eta etengabe hobetzen da, Fakultatearen kalitate politika eta plan estrategikoaren helburuak aplikatuz, interes taldeen gogobetetasuna neurtuz eta aztertuz, prozesuen emaitzak aztertuz, ikuskaritzen bidez eta Zentroko Kalitateko Batzordeak sistema berrikustearen bidez.

Hezkuntza eta Kirol Fakultateko KKSren AUDIT ziurtagiria

HEZKUNTZA ETA KIROL FAKULTATEA

KALITATE POLITIKA

null

HEZKUNTZA ETA KIROL FAKULTATEA

KALITATE POLITIKA

Deustuko Unibertsitatearen helburu nagusietako bat unibertsitateko elkarteko interes talde guztien gogobetetzea lortzea da, eskaintzen dituen jarduera eta zerbitzuekiko.

Deustuko unibertsitateko kalitate politika

FAKULTATEAREN HELBURU ESTRATEGIKOAK

null

HEZKUNTZA ETA KIROL FAKULTATEKO KALITATEKO ESKULIBURUA

Ikusi

null

HEZKUNTZA ETA KIROL FAKULTATEKO PROZESUEN MAPA

Ikusi

null

GOGOBETETASUNEKO INKESTAK (TXANTILOIAK)

Ikusi

null

Iradokizunak

Informazioa ikusi

KALITATEA KUDEATZEKO SISTEMAREN ETENGABEKO HOBEKUNTZA

null

KALITATEA KUDEATZEKO SISTEMAREN ETENGABEKO HOBEKUNTZA

Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren adierazleen emaitzak urtero aztertzen dira Zentroko Kalitate Batzordean eta Tituluen Kalitate Batzordeetan, eta emaitzen arabera, beharrezkoak diren hobekuntza ekintzak ezartzen dira; horrela titulazioen eta Fakultatearen iraunkortasuna eta eraginkortasuna bermatuko dira.

Informazioa titulazio bakoitzaren "Kalitatearen kudeaketa. Berme sendoko titulazioa" atalean eskuragarri.