Gizarte eta Giza Zientzien FakultateaKalitatearen kudeaketa

Logo socialesHumanas

Menua Cerrar explora esta sección Hamburguesa explora esta sección

KALITATEA KUDEATZEKO SISTEMA

EGIAZTAPEN INSTITUZIONALA

Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateak egiaztatuta dauka Kalitatea Kudeatzeko Sistema Unibasq-eko AUDIT programaren arabera, eta tituluen % 50ek baino gehiagok gainditu du tituluen akreditazioa berritzeko banakako prozesua; beraz, 2018ko azarotik, egiaztapen instituzionala du.

Ikastetxeen egiaztapen instituzionala unibertsitate titulu ofizialak egiaztatzeko ereduaren alternatiba da. Horretarako, tituluen egiaztapenaren eta berritzearen sinergiak baliatzen dira, kalitatea kudeatzeko sistemaren ezarpena ziurtatzeko prozesuarenekin batera.

EGIAZTAPEN INSTITUZIONALA

LORTUTAKO ONURAK

Fakultatearen eta tituluak egiaztatzeko, aldatzeko eta egiaztatzeko prozesuen kudeaketa eraginkorragoa.

Fakultateko titulazio guztien zeharkako ikuspegia, erabaki estrategikoak hartzeko.

Fakultateko jarduera guztiak eta prestakuntza programak etengabe hobetzeko sistematika finkatzea.

Autonomia eta erantzukizun handiagoa unibertsitatearentzat.

null

Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateko Egiaztapen instituzionalaren ziurtagiria

KALITATEA KUDEATZEKO SISTEMA

Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateko Kalitatea Kudeatzeko Sistema osatzen dute kalitatearen kudeaketa gauzatzeko ezartzen diren antolaketa egiturak, erantzukizun egiturak, prozesuek, jarduteko prozedurek eta baliabideek.

Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren arduraduna dekanoa da, Zentroko Kalitate Batzordearen, Tituluen Kalitate Batzordeen eta Deustuko Unibertsitateko Kalitate Unitatearen laguntzarekin. Batzorde horietan ikastetxeko eta titulazioetako interes talde guztiak daude ordezkatuta.

Sistema mantendu egiten da eta etengabe hobetzen da, Fakultatearen kalitate politika eta plan estrategikoaren helburuak aplikatuz, interes taldeen gogobetetasuna neurtuz eta aztertuz, prozesuen emaitzak aztertuz, ikuskaritzen bidez eta Zentroko Kalitateko Batzordeak sistema berrikustearen bidez.

Gizarte eta Giza Zientzien Fakultatea

Kalitate politika eta helburu estrategikoak

null

Gizarte eta Giza Zientzien Fakultatea

Kalitate politika eta helburu estrategikoak

Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateak ziurtatuta dauka Kalitatearen Barneko Berme Sistemaren ezarpena, ANECAren AUDIT jarraibideen arabera. Sistema horrek etengabeko hobekuntza prozesu bat du ezarrita, prozesuen adierazleak analizatu eta sistematika bat definituta.

Deustuko Unibertsitatearen helburu nagusietako bat unibertsitateko elkarteko interes talde guztien gogobetetasuna lortzea da, eskaintzen dituen jarduera eta zerbitzuekiko.

DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO KALITATE-POLITIKA

Fakultatearen helburu estrategikoak

 


 

Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateko SGC AUDIT ziurtagiria

null

GIZARTE ETA GIZA ZIENTZIEN FAKULTATEKO KALITATEKO ESKULIBURUA

IKUSI

null

GIZARTE ETA GIZA ZIENTZIEN FAKULTATEKO PROZESUEN MAPA

IKUSI

null

HARTZAILEEN GOGOBETETASUN INKESTA (TXANTILOIAK)

Ikusi

null

Iradokizunak eta erreklamazioak gure zerbitzuak eta jarduerak hobetzeko

Ikus informazioa

KALITATEA KUDEATZEKO SISTEMAREN ETENGABEKO HOBEKUNTZA

null

KALITATEA KUDEATZEKO SISTEMAREN ETENGABEKO HOBEKUNTZA

Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren adierazleen emaitzak urtero aztertzen dira Zentroko Kalitate Batzordean eta Tituluen Kalitate Batzordeetan, eta emaitzen arabera, beharrezkoak diren hobekuntza ekintzak ezartzen dira, horrela titulazioen eta Fakultatearen iraunkortasuna eta eraginkortasuna bermatuko dira.

Informazioa titulazio bakoitzaren  “Kalitatearen kudeaketa. Berme sendoko titulazioa” atalean eskuragarri.