Deusto Business SchoolKalitatearen kudeaketa

Logo dbs

Menua Cerrar explora esta sección Hamburguesa explora esta sección

Kalitatea Kudeatzeko Sistema

Erakunde akreditazioa

Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultateak (Deusto Business School) Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren (KKS) ezarpena ziurtatuta dauka Unibasqen «AUDIT» programaren arabera, eta titulazioen % 50ek baino gehiagok tituluen akreditazioa berritzeko banakako prozesua gainditu dute. Hori dela eta, 2018ko azaroaz geroztik, Erakundeen Egiaztapena du.

Ikastetxeen egiaztapen instituzionala unibertsitate titulu ofizialak egiaztatzeko ereduaren alternatiba da. Horretarako, tituluen egiaztapenaren eta berritzearen sinergiak baliatzen dira, kalitatea kudeatzeko sistemaren ezarpena ziurtatzeko prozesuarenekin batera.

Erakunde akreditazioa

Lortutako onurak

Fakultatearen eta tituluak egiaztatzeko, aldatzeko eta egiaztatzeko prozesuen kudeaketa eraginkorragoa.

Fakultateko titulazio guztien zeharkako ikuspegia, erabaki estrategikoak hartzeko.

Fakultateko jarduera guztiak eta prestakuntza programak etengabe hobetzeko sistematika finkatzea.

Autonomia eta erantzukizun handiagoa unibertsitatearentzat.

null

Deusto Business Schooleko Egiaztapen instituzionalaren ziurtagiria

Kalitatea Kudeatzeko Sistema

Deusto Business Schooleko Kalitatea Kudeatzeko Sistema kalitatearen kudeaketa gauzatzeko ezartzen diren antolaketa egiturak, erantzukizun egiturak, prozesuek, jarduteko prozedurek eta baliabideek osatzen dute.

Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren arduraduna dekanoa da, Zentroko Kalitate Batzordearen eta Tituluen Kalitate Batzordeen laguntza du eta Deustuko Unibertsitateko Kalitate Unitatearen babesa. Batzorde horietan ordezkaritza dute zentroko eta titulazioetako interes talde guztiek.

Sistema mantendu egiten da eta etengabe hobetzen da, Fakultatearen kalitate politika eta plan estrategikoaren helburuak aplikatuz, interes taldeen gogobetetasuna neurtuz eta aztertuz, prozesuen emaitzak aztertuz, ikuskaritzen bidez eta Zentroko Kalitateko Batzordeak sistema berrikustearen bidez.

Deusto Business School

Kalitate politika eta helburu estrategikoak

null

Deusto Business School

Kalitate politika eta helburu estrategikoak

Deusto Business Schoolek ziurtatuta dauka Kalitatearen Kudeaketa Sistema ezarri dela, ANECAren AUDIT jarraibideen arabera. Sistema horrek etengabeko hobekuntza prozesua du ezarrita, prozesuen adierazleak analizatu eta sistematika bat definituta.

Deustuko Unibertsitatearen helburu nagusietako bat unibertsitateko elkarteko interes talde guztien gogobetetasuna lortzea da, eskaintzen dituen jarduera eta zerbitzuekiko.

Deustuko unibertsitateko kalitate politika

Fakultateko helburu estrategikoak

Deusto Business Schooleko Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren AUDIT ziurtagiria

null

Deusto Business Schooleko kalitateko eskuliburua

Ikusi

null

Deusto Business Schooleko prozesuen mapa

Ikusi

null

Hartzaileen gogobetetasun inkesta (txantiloiak)

Ikusi

Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren etengabeko hobekuntza

null

Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren etengabeko hobekuntza

Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren adierazleen emaitzak urtero aztertzen dira Zentroko Kalitate Batzordean eta Tituluen Kalitate Batzordeetan, eta emaitzen arabera, beharrezkoak diren hobekuntza ekintzak ezartzen dira; horrela titulazioen eta Fakultatearen iraunkortasuna eta eraginkortasuna bermatuko dira.

Informazioa titulazio bakoitzaren "Kalitatearen kudeaketa. Berme sendoko titulazioa" atalean eskuragarri.