Plan estrategikoa

etorkizuneko unibertsitaterako Plan Estrategiko berria

Deusto 2023-2026

Unibertsitatea prest dago etorkizunerako.Deustuko Unibertsitateak garai berri bat ireki du 2023-2026 Plan Estrategikoarekin. ''Mundua eraldatzen duten pertsonak'' leloaren ildotik, proiektua funtsezko 3 ideiaren inguruan egituratu da, eta ideia horiek definitzen dute Unibertsitateak datozen urteetan zer izan nahi duen:

 • Pertsonak ardatz dituen unibertsitatea
 • Eraldatzen duen eta eraldatzen den unibertsitate
 • Gizarte bidezkoagorako unibertsitatea​

Gaur egun, unibertsitateek zeregin garrantzitsua dute, ez bakarrik pertsonak eta herritarrak prestatzen, baizik eta ezagutza berria garatzen gizartearen zerbitzura, iritzia sortzen eta politika publikoak definitzen laguntzen.

Deustuko Unibertsitatearen bokazioa zeregin horretan aktiboki laguntzea da, eta beste batzuekin lankidetzan egitea, pertsonak erdigunean jarriz, estilo propio eta bereiziarekin: kristau eta giza balioak jardueraren erreferente iraunkor dituen estiloarekin. Horregatik, plana bat dator Deustuko Unibertsitatea partaide den Jesusen Lagundiaren unibertsitate sareen helburuekin, bai eta Euskal Unibertsitate Sistemak adostutakoekin ere.

5 aukera estrategiko eta 29 proiektu

null

5 aukera estrategiko eta 29 proiektu

Premisa horrekin, etorkizuneko unibertsitateko jarduera gidatuko duten 5 aukera nagusitan oinarritu da plana, eta horietako bakoitzak, aldi berean, hainbat proiektu ditu horiek lortzeko. Guztira 29 proiektuk lagunduko dute irakaskuntza jarduera bikaina garatzen eta ezagutza sortzen eta transferitzen.

Aukera estrategikoak eta proiektuak

 • Zeharkako gaitasunak ezarri
 • Balioei buruzko giza prestakuntza titulazio guztietara hedatu
 • Ikasleei arreta, bidelaguntza eta tutoretza eman
 • Ikaskuntza eraldatu eta digitalizatu
 • Aurrez aurreko graduen eta graduondokoen mapa garatu
 • Nazioarteko titulazio berriak sortu
 • Titulazio dual berriak sortu
 • Online hezkuntza bultzatu
 • Etengabeko prestakuntza, iraunkorra eta executive prestakuntza zabaldu
 • Osasun Zientzien aldeko apustu akademikoa garatu
 • Ikerketa eta transferentzia fokalizatu
 • Ikerketaren eta transferentziaren nazioartekotzea bultzatu
 • Ikerketan eta transferentzian sektoreen arteko lankidetza sustatu
 • Jesusen Lagundiaren unibertsitate-zentroekin batera lan egin (UNIJES, Kircher Network, AUSJAL, IAJU)
 • UNIC (European University of Post-Industrial Cities) Unibertsitate Europarra bultzatu
 • Eragile ekonomiko, sozial, kultural eta instituzionalekin lankidetzan aritu
 • Enplegagarritasuna eta laneratzea
 • Ekintzailetza bultzatu
 • Jesusen Lagundiaren eremuan sektoreen arteko lankidetza sustatu
 • Campus soziala martxan jarri
 • Unibertsitatearen gizarte eraginaren eredua garatu eta GJHei ekarpena egin
 • Unibertsitatearen presentzia eta proiekzio publikoa bultzatu
 • Garapen profesionalerako politikak ezarri
 • Unibertsitateko Elkartearen parte-hartzea bultzatu
 • Ikasleek unibertsitate politiketan parte har dezaten bultzatu
 • Unibertsitateko Elkartean aniztasuna modu inklusiboan kudeatu
 • Jesusen Lagundiaren unibertsitate izaera indartu
 • Autonomia eta jasangarritasun ekonomikoa indartu
 • Barruko antolaketa eredua eguneratu
null
null

Estatutu orokorrak

Informazioa ikusi

null

Deusto 2023 - 2026

Informazioa ikusi

null

Adierazleak

Informazioa ikusi