2030 AGENDAJustizia Soziala

Cerrar explora esta secciónHamburguesa explora esta secciónMENUA

POBREZIA (GJH 1), DESBERDINTASUNAK MURRIZTEA (GJH 10) ETA BAKEA (GJH 16)

Justizia Soziala

Deustuko Unibertsitatean, pertsona guztien duintasuna eta bizitza sozial, politiko eta ekonomikoan parte hartzeko eskubidea bermatuko dituen gizartea eraikitzeko konpromiso modura hartzen da elkartasuna. Horretarako, beharrezkoa da helburu berarekin konprometitutako erakunde eta instituzioekin lankidetzan aritzea, batez ere baztertutako gizarte taldeek osatutakoekin eta beren interesak modu legitimoan ordezkatzen dituztenekin.

Kontaktua

2030 AGENDA

Unibertsitate Etorb., 24. 48007 Bilbo (Bizkaia)

agenda2030@deusto.es

ELKARTASUN ETA LANKIDETZA PLANA

Justizia soziala

Justizia sozialerako elkartasun eta lankidetza plana lotuta dago Nazio Batuek Garapen Jasangarrirako Ezarritako Helburuetan jasota dauden konpromiso globalekin eta bat egiten du Frantzisko aita santuak Laudato Si gutun entziklikoan denon etxea zaintzeko egiten duen deiarekin. Bi dokumentuek adierazten dute bazterkeria eta desberdintasuna eragiten duten prozesuen arteko lotura ulertu beharra dagoela, eta tokikoaren eta globalaren arteko lotura estutu.

2014ko Erromako Adierazpeneko oinarriak eta CRUE elkarteko unibertsitateek lankidetza politiketan duten paperari buruzko politikak bere egiten ditu.

 

Justizia sozialerako elkartasun eta lankidetza arloko plan gidariak erantzun propioa eman nahi die gure inguru hurbil eta urruneko erronkei:

  • Justizia soziala eta zuzentasuna sustatzeari
  • Bakerako eta berradiskidetzeko kultura eregiteari
  • Aniztasuna abiaburu harturik gizarte inklusiboak bultzatzeari
  • Partaidetza demokratikoa sustatzeari

Giza eskubideen sustapenaren alde

Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutua

Justizia Sozialerako eta Inklusiorako plataforma

Ikerkuntza

null

Justizia Sozialerako eta Inklusiorako plataforma

Ikerkuntza

Deustuk Europar Batasunak finantzatutako hainbat eta hainbat ikerketa proiektutan (FP7 eta H2020) parte hartzen du, nazioarteko hainbat saretako kide da eta lankidetza hitzarmenak sinatu ditu mundu osoko unibertsitate eta ikerketa zentroekin.

gehiago jakin

justizia soziala

helburuak

Justizia sozialaren, bakearen, inklusioaren eta partaidetza demokratikoaren alde, dauden jarduerak hobeto ezagutuz eta artikulatuz.

Justizia sozialaren, bakearen, inklusioaren eta partaidetza demokratikoaren aldeko lana unibertsitateko bizitzako arlo guztietan txertatzea. a) irakaskuntzan, b) ikerkuntzan eta transferentzian, c) gizartearen zenrbitzuan eta d) pertsona eta erakundeetan.

Gizartea aldatzea sustatuko duten esperientzia eta proiektuetan.

tokiko eta nazioarteko prozesuetan ari diren eragile eraldatzaileekin

null

LANKIDETZA-SAREAK