2030 AgendaHezkuntza

Cerrar explora esta secciónHamburguesa explora esta secciónMENUA

Deustuko unibertsitate jardueraren ardatz nagusia

Hezkuntza

Hezkuntza inklusiboa, bidezkoa eta kalitatekoa bermatzea eta ikasteko aukera berdintasuna sustatzea bizitza osoan zehar denontzat.

Hezkuntza goitik beherakoa eta esperientziala da, jesuiten hezkuntzako lau zutabetan oinarritua, Ledesma-Kolvenbach paradigman jasota dagoen bezala.

Kontaktua

2030 AGENDA

Unibertsitate Etorb., 24. 48007 Bilbo (Bizkaia)

agenda2030@deusto.es

Jesuiten Hezkuntzaren zutabeak

Ledesma-Kolvenbach Paradigma

Bizitzarako hezkuntza erabilgarria eskaintzeko: arazoak konponduko dituena eta pertsona zehatzen beharrei erantzungo diena. Helburua da profesionalak heztea, lanbide batean aritzeak ekar ditzakeen aberastasunen aniztasunaz jabetuta: aberastasun ekonomikoa, bizi-premiak ekologikoki modu iraunkorrean asetzea, eta giza duintasuna gehiago errespetatuko duen giza komunitatea eraikitzea.

Gure gizarteko gizon-emakumeen onura bilatzeko, bereziki zaurgarrienena, haien eskubideak defendatu eta gizarte justuagoa eraikitzeko.

Ikasleen garapen integrala sustatzeko, gaitasun guztiak garatu ditzaten pertsona konpetente, kontzientziadun, errukitsu eta konprometituak izateko.

Fedea, denek partekatu ez arren, nahi dutenek landu dezakete, gizarte justu eta inklusibo baten garapenean beste pertsona batzuekin elkarlanean aritzera deituta.

null

Eredu integrala eta esperientziala

Deustuko hezkuntza eredua

Deustuko hezkuntza ereduan sakontzea, ezagutzak jasotzean eta gaitasunen garapenean, balioei buruzko prestakuntzan eta etikarekiko konpromisoan oinarritutakoan.

Irakaskuntzaren Berrikuntzako Unitatea

null

Irakaskuntzaren Berrikuntzako Unitatea

Hezkuntza etengabe moldatzen dago. DUk Irakaskuntzaren Berrikuntzarako Unitate bat du...

  • irakaskuntza arloan unibertsitateko elkarteari lagundu eta aholkularitza emateko.
  • gaitasunetan oinarritutako ikaskuntza ezartzeko.
  • teknologiak irakaskuntzan erabiltzea sustatzeko.
  • hezkuntza arloan berritzeko.

eDucaR

DUk badu eDucaR izeneko ikertalde bat, irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuen ikerketan diharduena (ikasteko giroak, interakzioko inguruneak, testuinguruak, metodologiak, ebaluazioa, besteak beste), hezkuntza-kudeaketako ereduak eta hezkuntza fenomenoak ikuspegi historiko eta teorikoetatik ikasleen hezkuntza beharretara eta euskal eta europar gizartearen beharretara arrakastaz erantzuten aritzen dena.

Ikerketa jarduerak praktikan emaitzarik onenak lortzeko hezkuntzako esku hartzeak bilatzea du ardatz, eraginkortasunez eta ekitatez.

Ezagutu gehiago

Deustuko Beka eta Laguntza Zerbitzua

Aukera berdintasuna

null

Deustuko Beka eta Laguntza Zerbitzua

Aukera berdintasuna

DUk ikasten hasteko eta jarraitzeko aukera berdintasuna sustatzen du, eta erraztu egiten du ikasleek ikasten hasteko eta jarraitzeko laguntza ekonomikoa izan dezaten. Horretarako, Deustuko Beka eta Laguntza Zerbitzuak arreta pertsonala eskaintzen du eta hainbat laguntza mota ematen edo izapidetzen ditu, ikasleek graduko, graduondokoko edo doktoregoko ikasketak egin ahal izan ditzaten.

Hezkuntza 4. GJHn txertatzen du

2030 Agenda

Hezkuntza

Lankidetza-sareak