Titulu ez ofiziala eskatzea

IKASKETA EZ OFIZIALAK AMAITU DITUT. NOIZ ETA ZELAN ESKATU BEHAR DUT TITULUA?

Amaitu dituzun ikasketetan aurtengo ikasturtean matrikulatuta egon bazara, honako esteka honen bidez eskatu ahal izango duzu titulua: deusto.eus/idazkaritzabirtuala, postaz edo aurrez aurre Idazkaritza Orokorrean. Kontsultatu deialdi bakoitzeko eskaera egiteko hasiera data zein den. Seihileko bakoitza amaituta, ikasketa espedientea ixteko prozesuak egin behar dira, ikasketak amaitzen dituztenek tituluaren eskaera egin baino lehen.
Urtero, matrikulako instrukzioetan, informazio zehatza argitaratzen da; baina erreferentzia gisa, deialdi horretako ebaluazio epea amaitu eta handik 3 astera hasten da eskaera egiteko epea (azkeneko eguneko azterketen kalifikazioen konfirmazioa izan eta handik astebetera).
Ikasketak amaitu eta hurrengo ikasturteetan, epea jarraian egoten da zabalik (abuztuan eta DUko oporraldietan izan ezik).
Titulua emateko eskaera izapidetzeko, ezin duzu ikasketa-espedientean eman gabeko dokumentaziorik izan eta ordainketa guztiak eginda eduki behar dituzu.
Gainera, titulu ofizial bati (gradukoa zein masterrekoa izan) lotutakoetan, programazio konbinatuan egin zein aldi berean egin, beharrezkoa da titulu ofiziala emateko eskaera egina izatea titulu propioa izapidetzea eskatu ahal izateko.
Graduondoko ikasketa batzuek matrikulako tasen barruan dituzte sartuta titulua edo diploma luzatzeko tasak. Kasu horietan, titulua ematea ofizioz egiten da, doakionak hala eskatu beharrik izan gabe.
Dena den, aurrerantzean bikoiztua eskatu beharra izanez gero, tasak ordaindu beharko dira. Aurtengo ikasturtean indarrean dauden planetatik, hauek dira modalitate horretakoak (doakionak ez du eskatu behar):

Deustuko Unibertsitatea lanean ari da autozerbitzuko sistema martxan jartzeko, hartara tituluen eskaerak eta tasen ordainketa Internet bidez egin ahal izateko. Ikasketak 2020/2021 ikasturtean amaitu badituzu, honako esteka honen bidez eska dezakezu titulua: deusto.eus/idazkaritzabirtuala, postaz edo aurrez aurre Idazkaritza Orokorrean.

Eskabidea autozerbitzuan (Internet bidez) egitea erabakitzen baduzu, ez duzu inolako dokumenturik aurkeztu behar. Garrantzitsua: egiaztatu agertzen diren datu pertsonalak zuzenak direla, tituluan agertuko baitira. Zuzenak ez badira edo horietakoren bat aldatu bada, ez egin eskaera. Eskatu zure datuak eguneratzeko, nortasun agiriaren fotokopia konpultsatua bidalita edo jatorrizko dokumentua eta fotokopia bat aurkeztuta, erkatzeko.

Titulua posta bidez edo Deustuko Unibertsitatean bertan ere eska dezakezu.

Ikasketak lehenago bukatu bazenituen, martxan jarri arte, titulu ez-ofiziala izapidetzea eskatzeko, eskaera egiteko inprimakia eskatu, bete eta sinatu egin beharko duzu eta inprimakiaren atzealdean eskatzen den dokumentazioarekin batera aurkeztu. Inprimakiak webean daude eskura.

Jaitsi inprimakia eta instrukzioak

Posta arruntez edo aurrez aurre bidal dezakezu inprimakia Deustuko Unibertsitatera.

ZELAN ETA NOIZ JASOKO DUT TITULUA (EZ-OFIZIALA)?

Eskaera egin zenuenetik 15 egunera, gutxi gorabehera, titulua eskatu izanaren frogagiria jasoko duzu posta arruntaren bidez, titulu eskaeran adierazitako helbidean, eta agiriak titulua eman arte izango du balioa.
Nolanahi ere, titulua jasotzeko prest dagoenean, posta elektronikoz jasoko duzu horren berri @opendeusto.es helbidean eta eskaera egitean eman zenuen posta kontu pertsonalean. Posta elektronikoko helbidea aldatzen baduzu, gogoratu Idazkaritza Orokorrari jakinarazi behar diozula, datu basea eguneratu dezan eta titulua jasotzeko komunikazioa zuzen jaso dezazun.
Doakionak titulua jasotzera Unibertsitatera joan ezin badu, hirugarren bati baimena eman diezaioke (notario-ahalordea egin beharrik izan gabe).

Jaitsi baimena emateko inprimakia

Legediak ez du aurreikusita unibertsitateko titulu ez-ofizialak administrazio publikoen bulegoetan jaso ahal izatea. Horregatik, joan ezin baduzu eta hirugarren bati baimenik eman ezin badiozu horretarako, posta arruntez bidaltzea eska dezakezu. Eskaera egiteko inprimakia titulua jasotzeko komunikazioarekin batera jasoko duzu. Bete eta Idazkaritza Orokorrera bidali beharko duzu.

Jaitsi posta arruntez bidaltzea eskatzeko inprimakia

GARRANTZITSUA: Tituluak balioa izateko, jasotakoan, doakionak sinatu egin behar du. Ezin zaizkio oharrak, apunteak edo beste erantsi batzuk egin tituluari, balioa galduko bailuke.

TITULUAREN BIKOIZTUA

Tituluaren bikoiztua kasu hauetan baino ezin daiteke eskatu:

  • galdu, suntsitu edo narriatu delako
  • datu pertsonalak aldatu direlako.

Galeraren kasuan izan ezik (argi dago zergatik), aurretik emandako titulua baliogabetu egin behar da (euskarri fisikoa).
Titulu baten bikoiztua emateko eskaera (titulu ofiziala izan zein propioa izan) Idazkaritza Orokorrean gestionatu behar da; ezin da autozerbitzu bidez gestionatu.

TITULUAREN KOPIA KONPULTSATUA BEHAR DUT

Deustuko Unibertsitatea ez da unibertsitate publikoa eta langileen artean ez dago funtzionario publikorik. Hori dela eta, ez du kopia konpultsaturik ematen.
Kopia konpultsatu bat emateko hau egin dezakezu:

  • Notaritza batera joan
  • Kopia sinple bat eta jatorrizkoa (erkatzeko) aurkeztu beharko dira akreditatu behar den erakundean, dokumentua jasoko duen erakundean.

Non?

Bilboko campusa - Idazkaritza Orokorra
Unibertsitate etorbidea 24
48007 – Bilbao
Tel.: 944 139 003 (Luz.: 3211)
titulos@deusto.es
Astelehenetik ostiralera: 09:00- 13:00
Astearte eta ostegunetan: 9:00 - 13:00 eta 14:30 – 16:00

Donostiako campusa - Idazkaritza Orokorra
Mundaiz, 50
20012 – Donostia
943 326 310
secretaria-general.ss@deusto.es
Astelehenetik ostiralera: 09:00- 13:00
Astearte eta ostegunetan: 9:00 - 13:00 eta 14:30 – 16:00