Titulu ez ofiziala eskatzea

IKASKETA EZ-OFIZIALAK AMAITU DITUT. NOIZ ETA NOLA ESKATU DEZAKET TITULUA?

Deustuko Unibertsitatea autozerbitzu sistema bat martxan jartzeko lanean ari da, tituluak eskatu eta tasak internet bidez ordaindu ahal izateko. Abian jarri arte, titulu ez-ofiziala izapidetzea eskatzeko, eskabide-orria bete, sinatu eta inprimaki horren atzealdean zehazten den dokumentazioarekin batera Idazkaritza Orokorrean aurkeztu beharko duzu. Titulua posta bidez edo Deustuko Unibertsitatean bertan ere eska dezakezu.

Jaitsi inprimakia eta instrukzioak

Zure datu pertsonaletako bat aldatu baduzu, zure datuak eguneratzeko eskatu beharko duzu, nortasun agiriaren fotokopia konpultsatua bidalita edo jatorrizko dokumentua eta fotokopia bat Idazkaritza Orokorrean aurkeztuta, erkatzeko.

Garrantzitsua: tituluaren eskaera izapidetu ahal izateko, ez duzu aurkeztu gabeko dokumentaziorik izan behar espedientean, eta ordainketa guztiak egunean izan behar dituzu.

Gainera, titulu ofizial bati lotutako tituluen kasuan (gradukoa zein masterrekoa izan), dela Prestakuntza Programa Konbinatuaren modalitatean egin badira, dela aldi berean egin badira, beharrezkoa da titulu ofiziala emateko eskaera egina izatea titulu propioa izapidetzea eskatu ahal izateko.

Graduondoko ikasketa batzuek matrikulako tasen barruan dituzte sartuta titulua edo diploma luzatzeko tasak. Kasu horietan, titulua ematea ofizioz egiten da, doakionak hala eskatu beharrik izan gabe. Nolanahi ere, etorkizunean bikoizkina eskatu beharra izanez gero, tasak ordaindu beharko dira.

Noiz egin dezaket eskaera?

Amaitutako ikasketetan ikasturte honetan matrikulatuta egon bazara, kontsultatu eskaera hasteko data deialdi bakoitzean. Seihileko bakoitza amaitu ondoren, espedientea ixteko prozesuak egin behar dira titulua eskatu ahal izan aurretik.

Matrikulako argibideetan urtero argitaratzen da informazio zehatza, baina erreferentzia gisa, deialdi bakoitzeko ebaluazio epea amaitu eta 3 astera hasten da eskaera egiteko epea.

Ikasketak amaitu eta hurrengo ikasturteetan, epea etengabe irekita dago (abuztuan eta DUko oporraldietan izan ezik).

NOLA ETA NOIZ JASOKO DUT NIRE TITULUA (EZ-OFIZIALA)?

Titulua eskatu eta 15 egun inguru igaro ondoren, postaz jasoko duzu, adierazitako helbidean, tituluaren eskabidearen frogagiria, titulua eman arte balio izango duena.

Nolanahi ere, titulua eskuragarri dagoenean, abisua jasoko duzu posta elektronikoz @opendeusto.es helbidean eta eskaera egitean eman zenuen kontu pertsonalera. Helbide elektronikoa aldatzen baduzu, gogoratu Idazkaritza Orokorrean jakinarazi behar duzula, zure datu-basea eguneratu ahal izateko eta zure titulua jasotzeko jakinarazpena behar bezala jaso dezazun.

Interesdunak ezin badu Unibertsitatera joan titulua jasotzera, hirugarren pertsona bati baimena eman diezaioke kasurako idazki baten bidez (notario-ahalordea izan beharrik gabe).

Jaitsi baimena emateko inprimakia

Postaz bidaltzeko ere eska dezakezu. Eskabide-orria jasoko duzu titulua kendu izanaren komunikazioarekin batera, eta bete eta Idazkaritza Nagusira bidali beharko duzu.

Jaitsi posta arruntez bidaltzea eskatzeko inprimakia

GARRANTZITSUA: balioa izan dezan, behin jasoz gero, tituluak interesdunak sinatuta egon behar du. Ez da oharrik, apunterik edo tituluari bestelako aipamenik egin behar, baliogabetuta geratuko bailitzateke.

TITULUAREN BIKOIZKIN BAT ESKA DEZAKET?

Tituluaren bikoizkina kasu hauetan baino ezin daiteke eskatu:

  • Galdu, suntsitu edo hondatu delako. Arrazoia agiria galdu izana bada, legediak eskatzen du iragarkia BOEn argitaratzea, bikoizkina tramitatzen hasi aurretik. Argitalpena Unibertsitateak kudeatzen du. Argitaratu eta hilabetera titulua agertu ez bada, Unibertsitateak tituluaren bikoizkina egiteko izapideei hasiera emango die.
  • Datu pertsonalak aldatu direlako.
  • Beste aipamen batzuk (graduan) edo espezialitate batzuk (masterrean) sartu behar direlako.

Lehenengo bi kasuetan, emandako titulua baliogabetu egin behar da (euskarri fisikoa).

TITULUAREN KOPIA KONPULTSATUA BEHAR DUT

Deustuko Unibertsitatea ez da unibertsitate publikoa eta langileen artean ez dago funtzionario publikorik. Hori dela eta, ez du kopia konpultsaturik ematen.
Kopia konpultsatu bat emateko hau egin dezakezu:

  • Notaritza batera joan.
  • Kopia sinple bat eta jatorrizkoa aurkeztea (erkatzeko) dokumentuaren hartzailea izango den eta egiaztatu behar duen erakundean.

Non?

Bilboko campusa - Idazkaritza Orokorra
Unibertsitate etorbidea 24
48007 – Bilbao
Tel.: 944 139 003 (Luz.: 3211)
titulos@deusto.es
Astelehenetik ostiralera: 09:00 - 13:00
Astearte eta ostegunetan: 9:00 - 13:00 eta 14:30 - 16:00
(Uztailean eta abuztuan 9:00etatik 13:00era)

Donostiako campusa - Idazkaritza Orokorra
Mundaiz, 50
20012 – Donostia
943 326 310
secretaria-general.ss@deusto.es
Astelehenetik ostiralera: 09:00 - 13:00
Astearte eta ostegunetan: 9:00 - 13:00 eta 14:30 - 16:00
(Uztailean eta abuztuan 9:00etatik 13:00era)