40 urtetik gorakoentzako sarrera-probak

Izen-ematea

Lanbideko esperientzia ziurtatua duten 40 urtetik gorako pertsonek Unibertsitatean sartzeko azterketa egiteko, instantzia bat ekarri beharko dute, eskatzen zaizkien agiriekin batera, Idazkaritza Orokorrera, ezarritako epearen barruan.

Aurkezteko epea: 2021ko apirilaren 21ra arte.

Jendea hartzeko orduak:
astelehenetik ostiralera: 09:00-13:00
astearte eta ostegunetan: 09:00-13:00 eta 14:30-16:00

Norentzat

40 urte beteta izan eta Unibertsitatera sartzeko berariazko baldintzak betetzen dituzten eta laneko edo lanbideko esperientzia jakin bat egiaztatzen dutenenetzat, azaroaren 14ko 1892/2008 EDaren arabera

Aurkeztu beharreko agiriak

Eskaerak izapidetzeko, agiri hauek izan beharko dituzte erantsita:

  • Nortasun agiriaren fotokopia konpultsatua (edo fotokopia eta jatorrizkoa, erkatzeko). (NANa nazionalitate espainiarra duten herritarrentzat; pasaportea, identitateko zedula edo ANZ atzerriko herritarrentzat).
  • Laneko edo lanbideko esperientziaren ziurtagiria, horren bidez eskatzen baita aipatutako unibertsitateko ikasketetarako sarbidea.

Behin izapidetzeko onartua izan ondoren, probara aurkezteko tasak ordaintzeko informazioaren berri bidaliko da.

 

Non?