Web gune honek bere cookiak eta bitartekoenak erabiltzen ditu zure nabigazioa optimizatzeko, zure lehentasunetara egokitzeko eta jarduera analitikoak egiteko. Nabigatzen jarraitu ez gero, gure Cookien Politika onartzen duzu.

Onartu

Graduentzako Deusto Bekak

 

Graduko ikasketetarako Beken simulagailua.
Hemen ikusi ahalko duzu Deustuko Beka bat edukitzeko aukerarik duzun.

 

Deusto Bekak Deustuko Unibertsitateko ikastetxeetan matrikulatuta dauden ikasleei zuzenduta daude. Beka programa honetan parte artzeko interesa aurkeztu dutenak, Unibertsitateko titulorik ez dutenik eta 2021-22 ikasturtean zera egiten egotea:

 • Graduko ikasketa ofizialak
 • Ikasketa ofizialen baterako programa
 • Prestakuntza programa konbinatua titulu propioarekin
 • Graduko ikasketa ofizialek eta lotutako titulu propioa
 • Eliz Zientzietako lehen zikloko tituluak esjuratzera bideratutako goi ikasketak

Beka urtebetekoa izango da, eta ikasturtez ikasturte berritu ahal izango da, ikasleak urte bakoitzeko deialdirako ezarritakoaren arabera eskaera eginez gero eta baldintzak betez gero.

Preskakuntza programa konbinatuetan eta ikasketa plan ofiziala +  graduari lotutako titulu propioan, ematen den beka atzeratuta ez dauden irakasgai guztietan aplikatuko da, baita plan ez ofizialekoetan ere.

Deusto Programaren Beka deialdia, 2021-2022 ikasturtea

 

Informazio-liburuxka

Zuzkidura

 

Deustuko Bekak diruzkoak dira; hau da, irakasgai berrien matrikularen zenbatekoan egiten da deskontua, % 40 koa gehien bat, hain zuzen ere; eta matrikularen hileroko ordainketei aplikatzen zaie soil-soilik.

Ez dira aplikatzen ekarpenean, ez hasierako epean, ezta aitorpeneko tasetan ere.

Laguntza horiek osatzeko, Ohorezko Mailegu bat eman ahal izango da 2021-2022 ikasturterako graduko ikasketen kostuaren % 80ra heldu arte, horretarako baldintzak betetzen badira.
 

Eskakizunak

Beka hauek jasotzeko, eskatzaileek baldintza hauek bete beharko dituzte:

1. Baldintza orokorrak

 • Deialdi honetan jasota dauden iaksketetako batean matrikula eginda egotea.
 • Aurretik Unibertsitateko titulaziorik ez izatea.
 • Deialdi ofizialetako beka eskatzea (Eusko Jaurlaritzakoa edo Ministeriokoa).
 • Prezio publikoen araberako hobaria eskatzea (Eusko Jaurlaritzaren hitzarmena) familia ugarientzat eta hobari horiek jasotzeko eskubidea duten beste talde batzuetako kideentzat, EAEn biziz gero eta horretarako baldintzak betez gero.

Programa eta/edo jatorri desberdinetako bekek bateragarriak izango badira ere, denak batera ez izatea matrikulatutako ikasketen kostu erreala baino handiagoak.

 

2. Baldintza akademikoak

Ikasle hasiberriak DUko graduko ikasketetan:

 • Sarbidea ematen dieten ikasketetan (batxilergoan edo baliokideetan) 6ko edo gehiagoko batez besteko nota izatea.
  • Batxilergotik etorriz gero, sarrerako nota izango da (0,6*Batxilergoko nota + 0,4 *, unibertsitatean sartzeko ebaluazioko fase orokorreko nota)
  • Unibertsitateko ikasketak aldatuz gero, batez besteko nota bete beharko da edo unibertsitaterako sarbidea ematen duten ikasketetan (Batxilergoa, LH) edo unibertsitateko ikasketa espedientean.
 • 60 kreditutan gutxienez matrikulatzea, arau akademikoak aplikatuta matrikulatu daitezkeen kreditu kopururik altuena edo ikasketak amaitzeko falta diren kredituak. 60 kreditu horietan sartu daitezke aitortutako irakasgaiak ere.


Matrikula berritzen duten ikasleak:

 • Matrikulatutako ikasketetako azken mailan 6 edo goragoko batez besteko nota edukitzea. Batez besteko nota kalkulatzeko, matrikulatutako irakasgaiak hartuko dira kontuan (gaindituak edo ez gaindituak) eta batez besteko notarako kontuan hartzen diren irakasgai eta kreditu aitortu guztiak. Ez aurkeztuen kasuan, 0 puntuazioa konputatuko da.
  • Justifikatutako arrazoi batengatik, deialdiko ebaluaziorako eskubideari uko egitea eskatu eta eman bada, irakasgai hori ez da kontuan izango batez besteko nota kalkulatzeko.
 • Azken ikasturtean matrikulatutako kredituen % 70 gainditu izana; halakoetan, ez dira kontuan hartzen aitortutako kredituak eta irakasgaiak, ezta ebaluazio deialdiari uko egiteko eskubidea emandako irakasgaiak ere.
 • Gutxienez, 60 kreditu matrikulatzea edo arau akademikoak aplikatuta gehienez matrikulatu daitekeen kopurua edo ikasketak amaitzeko falta zaizkion kreditu guztiak matrikulatzea. Barruan sartzen dira aitortuta geratuko diren irakasgaiak.

Programa konbinatuetan, emandako beka atzeratuta ez dauden irakasgai guztietara aplikatzen da (ikasketa ofizialen planeko irakasgaietara eta bakoitzaren ikasketa planekoetara).


3. Baldintza ekonomikoak (I. Eranskina)

A. ERRENTA MUGAK

Deusto Beka deialdian ezarritako errenta eta ondare mugak ez gainditzea.
 

tabla
1. muga                

Familia unitateko kideak

1

2

3

4

5

6

7

8

Gehienezko errenta

16.310

27.841

37.791

44.880

50.162

54.151

58.095

62.024

 • Baldintza: ikasketetan sartzeko 6 edo gorako batez besteko nota.
 • Zuzkidura: %40ra arte 

 

tabla
2. muga                

Familia unitateko kideak

1 2 3 4 5 6 7 8
Gehienezko errenta

17.792

30.372 41.226

48.950

54.722

59.074

63.377

67.662
 • Baldintza: ikasketetan sartzeko, 7 edo goragoko batez besteko nota.
 • Zuzkidura: %20ra arte.

 

tabla
3. muga                
Familia unitateko kideak 1 2 3 4 5 6 7 8

Gehienezko errenta

20.016

34.169

46.379

55.100

61.563 66.458

71.299

76.120
 • Baldintza: ikasketetan sartzeko, 8 edo goragoko batez besteko nota.
 • Zuzkidura: %20ra arte.

 

tabla
4. muga                
Familia unitateko kideak 1 2 3 4 5 6 7 8
Gehienezko errenta 22.241 37.955 51.533 61.200 68.403 73.842 79.221 84.578
 • Baldintza: ikasketetan sartzeko, 9 edo goragoko batez besteko nota.
 • Zuzkidura: %20ra arte.

  

B. ONTAREEN MUGAK

Eskatutako laguntzak ukatu ahal izango dira ondare-arrazoigatik, ondareen eta/edo familia-unitatearen ondare-errendimenduen balioak hurrengo mugak gainditzen dituenean:

patrimonioa
Kapitalaren etekina Bizikidetza unitatearen kapitalaren etekina (aurrezkien zerga oinarria) ezin da 2.100 euro baino gehiagokoa izan
Hiri eta Landa finkak Katastro baliok, guztira, ezin izango dira 42.900 erotik gorakoak izan. Ohiko etxebizitza ez da kontuan hartuko.
Jabetzan ditzuten eraikin-kopurua ere kontuan hartuko da.

Deskribatutako ondarearen elementu adierazleak batzuk direnean, elementu bakoitzaren ehunekoa kalkulatuko da, dagokion mugaren arabera. Ehuneko horiek ezin izango dute 100 balioa gainditu.

 

C. JARDUERA EKONOMIKOEN ETEKINAK

Bizikidetza unitateko kide guztien zerga-ekitaldiko jarduera ekonomikoen fakturazioaren guztizko zenbatekoa ezin da 169.470 euro baino gehiago izan.

  

OHARRA: Beka baliogabetu egingo da beka ofiziala baldintza ekonomiko bategatik ukatzen bada.

Bizikidetza/familia unitatearen diru-sarreren kalkulua

(II. Eranskina) 

 • Eskatzaileak bizikidetza/familia unitatearen diru-sarrera guztiak justifikatu behar ditu.Eskatzailea da eskaeran ematen den informazio ekonomikoaren arduradun eta bizikidetza familia unitateko diru-sarrera guztiak justifikatzeko agiriak aurkeztu behar ditu legez.
  • Eskatutako laguntza ematea ukatu egin daiteke, bizikidetza/familia unitateak bizitzeko dituen bizibideak guztiz justifikatzeko aurkeztutako agiriak kontuan harturik, diru-sarrerak gastuak baino txikiagoak badira, aurkeztutako eskaera edo kanpoko beste ezaugarri batzuk ikusirik.
  • Inola ere ez da bekarik emango baldin eta aitortutako diru-sarrera guztiak (maileguak edo familiaren laguntzak edo beste pertsona batzuenak) ikasketen gastuetatik beherakoak badira, zehazki, matrikula eta ohiko etxebizitzatik kanpoko egonaldia.
 • Kasu bakoitzeko gertaera guztiak kontuan izanda, beka edo laguntza emateko beharrezko baldintzak faltsutzea edo gertaerak ezkutatu izana antzeman ahal izango da. Halakoetan, eskatutako beka edo laguntza ukatu egingo da eta beka emateko ebazpena aldatu edo dirua itzultzea erabakiko da.

 

Kide konputagarriak

 • Kide konputagarriak dira gurasoak, legezko tutoreak, eskatzailea eta azken horren 26 urtetik beherako neba-arreba ezkongabe guztiak, baldin eta familiaren etxean bizi badira.
 • Kide konputagarriak izango dira, halaber, 26 urtetik gorako neba-arrebak, familia unitatearen mendean bizi badira ekonomikoki, eta etxe berean etengabe bizi diren aurretikoak ere.
 • Kide konputagarriak dira, ezkontza bidez edo bizikidetzako beste eraren bat dela eta etxe berean bizi direnak. Horien errentak eta ondarea ere konputagarriak izango dira.
 • Eskatzaileak familiarengandik independentzia duela adierazten badu, ziurtatu egin beharko du egoera hori, beharrezko agirien bidez. Halako kasuetan kide konputagarri izango dira emantzipatuarekin batera etxe berean bizi direnak. Hala ere, Beka Batzordeak, ekarritako dokumentazioa kontuan hartuta, aztertuko du emantzipaziorik dagoen beka eskaeraren ebazpenaren ondorioetarako.

  

Famili errentak 

Familiaren errenta hau da: bizikidetza eta/edo familia unitateko kide guztiek lortutako diru-sarrera guztiak. 2020ko PFEZ aitorpenetatik aterako da. Honen emaitza izango da: ‘zerga oinarri orokorra’ + ‘aurrezkiaren zerga oinarria’ – ‘kuota likidoa’. Kontuan hartuko dira PFEZetik salbuetsita dauden diru-sarrerak ere.

Eskatzailea ez den familia unitateko kideen kasuan, sostengatzaile nagusia eta haren ezkontide edo bikotekidea % 50 kontatuko dira.

PFEZ aurkeztu ez den kasuetan errenta zehazteko, kontzeptu guztiengatik lortutako diru-sarrera guztiak batuko dira (lanaren errendimendukoak, langabeziako prestazioak, pentsioak, etab.) eta PFEZ bidez atxikitakoak eta gastu kengarriak kenduko dira.

Enpresa eta lanbide jardueren etekinak kalkulatzeko, benetako errentagarritasuna hartuko da kontuan eta ez fiskala.

Gurasoak legez dibortziatuta edo bananduta egonez gero, Eusko Jaurlaritzaren Beka Deialdi Orokorrean ikasturterako xedatutakoa aplikatuko da.

 • Konpentsazio-pentsioa eta/edo mantenuko pentsioa zehazten duen hitzarmen arauemailea ezarri bada eta gurasoetako bat eskatzailearen ohiko etxebizitzan bizi ez bada, kontuan izango da hitzarmen horretan zehazten dena bizikidetza/familia unitateko diru-sarrerak kalkulatzeko, salbu eta kopuru horiek erreklamatzeko salaketa judiziala edo epaileren ebazpena badago.
   
 • Hitzarmen arauemailean adierazten bada prestakuntzako aparteko gastuez guraso bakoitzak erdibana ordaindu behar dituela, eta gurasoetariko bat eskatzailearen ohiko etxebizitzan bizi ez bada, guraso hori bizikidetza/familia unitateko kide konputagarrien barruan zenbatuko da eta diru-sarreren % 50eko kenkaria aplikatuko zaio, salbu eta salaketa judizialik ez badago edo zaintza duen gurasoak gastuei aurre egiteko behar adina sarrera ez badu.
   
 • Zaintza partekatua dutenean, bi gurasoak pilatzen dira bizikidetza/familia unitatera.

 

Deialdiak ezarriko du, gainera, zeintzuk diren gehienezko muga ekonomikoak. Hortaz, ezarritako muga gainditzen duen bizikidetza eta/edo familia unitate bateko eskatzaileak ez du, oro har, beka jasotzeko eskubiderik izango.

Eskatutako laguntza ematea ukatu egin daiteke, familia/bizikidetza unitateak bizitzeko dituen bizibideak guztira justifikatzeko aurkeztutako agiriak kontuan harturik, diru-sarrerak gastuak baino txikiagoak badira, aurkeztutako eskaera edo kanpoko beste ezaugarri batzuk ikusirik.


Famili errentaren gaineko kenkariak

Familia errentatik ondoren ageri diren kontzeptuen kopuruak kendu ahal izango dira:

 •  3.000 euro bizikidetza eta/edo familia unitateko kide bakoitzagatik, baldin eta, eskatzailea ikasten ari den aldi berean, DUko graduko edo unibertsitate masterreko ikasketa ofizialak egiten ari bada, gehienez ere 9.000 eurora heldu arte.5.4

 

Aurkeztu beharreko agiriak

Eskaera izapidetzeko, agiri hauek izan beharko ditu erantsita:

Agiri akademikoak

Ez da agiri akademikorik aurkeztu beharrik izango, ikasketak aldatzeagatik ikasle berri direnen kasuan izan ezik. Horiek aurreko ikasturteko batez besteko nota aurretiazko ikasketa-espedientearen bitartez ziurtatu beharko dute.

Agiri ekonomikoak 

 1. 2020-2021 ikasturtean beka eskatu zuten ikasleak
 • Bizikidetza/familia unitateko beste kide konputagarri guztien 2020ko PFEZ aitorpenaren fotokopia osoa (edozen dela bizikidetzaren egoera)
 • Bizikidetza/familia unitateak 2020ko urtean izan dituen baina errentaren aitorpenean zehazturik ageri ez diren diru-sarrera guztien ziurtagiriak (pentsioak, lagabeziakoak, etab.).

2. 2020-2021 ikasturtean beka eskatu EZ DUTEN ikasleak, eskatutako dokumentazio guztia atxikitu beharko dute eskaeran.

 • Bizikidetza/familia unitateko beste kide konputagarri guztien 2020ko PFEZ aitorpenaren fotokopia osoa.
  • Baldin eta bizikidetza/familia unitate konputagarriko kideren batek ez badu PFEZ aurkeztu behar, Ogasunaren agiria aurkeztuko du, urte horretan zer diru-sarrera jaso dituen zehazten duena.
 • Bizikidetza/familia unitateak 2020ko urtean izan dituen baina errentaren aitorpenean zehazturik ageri ez diren diru-sarrera guztien ziurtagiriak (pentsioak, langabeziakoak, sustapen-funtsetatik jasotako diru-sarrerak, etab.).
 • Banandu, dibortziatu edo izatezko bikotearen lotura etenez gero:
  • •Hitzarmen arauemailearen kopia
  • •Jasotako pentsioaren eguneratutako zenbatekoaren ziurtagiria edo, holakorik izan ezik, urtean ez dela pentsiorik jaso dokumentatu edo ordaindu ez izanagatik jarritako salaketaren kopia.
  • •Zaintza ez duen gurasoaren 2020 urteko PFEZ aitorpenaren kopia bat edo Ogasuneko ziurtagiri bat, urtaldi horretako diru-sarreren egozpenarekin.

 

Agiri pertsonalak

 • •Errolda edo auzotartasun administratiboko ziurtagiria, etxebizitza horretan, beka eskatzen den urteko urtarrilaren 1ean bizi diren pertsona guztiak ageri direla.

 

Espainiar estatuan bizi ez diren ikasleek bizi diren herrialdeko pareko dokumentazio baliokidea ekarri beharko dute.

 

Eskaera eta aurkezteko epea

Epea 

Eskaerak aurkezteko epe bakarra 2021ko ekainaren 1etik uztailaren 23ra arte izango da.

 1. Deustuko Unibertsitatean lehenengoz matrikula egingo duten ikasleak.

Aldez aurretik ordua hartzeko sistema bat egongo da ikasle berrientzat.

Bekaren eskaera pertsonalki aurkeztu beharko da Beka Zerbitzuan.

Beka eskaera epearen barruan deskargatu beharko dute.

Betetu, inprimatu eta sinatu ondoren, eskatutako dokumentazioarekin eman beharko da aurrez aurre.

 

2. Graduko goragoko mailetako ikasleak

Automatrikula bidez matrikula berritzen dutenek on line eskaeraren bidez aurkeztu ahal izango dute beka eskaera, epearen barruar argitaratuko dena.

@opendeusto domeinu izatea eskatuko da.

Eskatutako dokumentazio guztia formulario berberean etxikituko da eta kasu bakoitzean eskatzen dena izan beharko da.

 

Eskaerak aurkezteko epea aipatutakoa izango da, nahiz eta matrikula epearekin bat ez etorri.

Prezio publikoen araberako hobaria eskatzea (Eusko Jaurlaritzaren hitzarmena) familia ugarientzat eta hobari horiek jasotzeko eskubidea duten beste talde batzuetako kideentzat, EAEn biziz gero eta horretarako baldintzak betez gero.

Unibertsitateko beste ikasketa batzuekin batera egitea

Ikasketa plan ofiziala + graduari lotutako plan propioan, ematen den beka atzeratuta ez dauden irakasgai guztietan aplikatuko da, baita plan ez ofizialekoetan ere.

Ikasleari dagokio dagoeneko jasotzen duen DUko beka zabaltzea eskatzea (eskabide erraz bat nahikoa da), ikasketa berrian matrikula egiten badu. Beka Zerbitzuak esleituko du portzentaje bereko beka eta ondorengo erreziboetan aplikatuko da.

Hurrengo ikasturteetan, bi ikasketetan berrituko du matrikula eta beka ofiziala eskatu beharko du ikasketa ofizialean eta propioa bi ikasketetarako (bi eskaera).

Ebazpena, Komunikazioa eta alegazioak

Ebazpena

Lehenengo ebazpena, behin-behinekoa, urriko hilekoa kobratu aurretik egingo da. Esleitutako deskontua hileroko ordainketei aplikatuko zaie, urritik maiatzera.

Ebazpena behin betikoa izango da, alegazioak egiteko epea amaitu eta erakunde ofizialen beketako deialdi orokorren ebazpenetako beharrezko egiaztapenak egindakoan.

Arrazoibideak eta komunikazioa

Beka eskaeraren lehenengo ebazpena jakinarazi eta 10 eguneko epean, ikasleak eskaera berraztertzeko eskabidea aurkez dezake, Deustuko Beka Batzordeari zuzenduta, eskaria justifikatzen duten beste datu batzuk emanez, behar diren egiaztagiriz hornituta.

Jaso diren arrazoibideen ondorengo ebazpenak ez ditu batzordeak berriro aztertuko.

ARRAZOIBIDEen INPRIMAKIA