Web gune honek bere cookiak eta bitartekoenak erabiltzen ditu zure nabigazioa optimizatzeko, zure lehentasunetara egokitzeko eta jarduera analitikoak egiteko. Nabigatzen jarraitu ez gero, gure Cookien Politika onartzen duzu.

Onartu

Graduentzako Deusto Bekak

Beka

Deusto Beken Programaren helburua da graduko titulazioen ikasleek aukera berdintasuna sustatzea, baliabide ekonomiko urriak izan arren, errendimendu akademiko egokia dutela erakutsi duten ikasleek ikasketak egiten hasteko eta/edo jarraitzeko aukera izan dezaten, laguntza ekonomikoa emanez.

Web orri honetan argitaratutako informazioa gehitu kurtso akademiko hontarako Deialdi Orokorraren bidez.

Beketako prozesua onarpen eta matrikulanerako paraleloa da. Bekaren eskaera emateko matrikulatuta egotea baldintza da.

Zuzkidura

Deustuko Unibertsitateko matrikularen %40ra arteko deskontua (ekarpenean eta aitorpen tasetan izan ezik, halakorik egonez gero).

Deskontu horiek matrikula berriko kreditue i aplikatuko zaizkie (ez gainditu gebeko irakasgaitakoei). 

Betekizunak

Baldintza hori bete ezik, eskaera ukatu egin ahal izango da.

1. Baldintza orokorrak

 • Laguntza horien onuradunek derrigorrez beka eskatu beharko dute Eusko Jaurlaritzako Beken Deialdi Orokorrean edo Hezkuntza Ministerioko Beken Deialdi Orokorrean edo Mugikortasunekoetan.
 • Aurretiaz unibertsitateko titulaziorik ez edukitzea.
 • Deustuko Unibertsitateko Graduko ikasketetako batetan matrikulatuta egotea

 


2. Baldintza akademikoak

Graduko ikasle berriak:

 • Sartzeko ikasteketan 6ko edo gahiagoko batez besteko nota izatea.
 • 60 kreditutan, gutxienez, matrikulatzea (DUaren arauen ezean).
   

Graduko goragoko mailetako ikasleentzat:

 • Ikasten ari diren ikasketetako aurreko kurtsoan matrikulatutako kreditu guztien 6ko batez besteko media aritmetikoa edo altuagoa izatea.
 • Aurreko matrikulatutako kredituen %30 baino gehiago gainditu gabe ez edukitzea.
 • 60 kreditutan, gutxienez, matrikulatzea (DUaren arauen ezean).


Baldintza ekonomikoak

Deusto Beka deialdian ezarritako errenta eta ondare mugak ez gainditzea.


 

tabla
1. muga                

Familia unitateko kideak

1

2

3

4

5

6

7

8

Gehienezko errenta

16.310

27.841

37.791

44.880

50.162

54.151

58.095

62.024

 • Baldintza: ikasketetan sartzeko 6 edo gorako batez besteko nota. 
 • Zuzkidura: % 40ra arteko laguntzak.

 

tabla
2. muga                

Familia unitateko kideak

1 2 3 4 5 6 7 8
Gehienezko errenta

17.792

30.372 41.226

48.950

54.722

59.074

63.377

67.662
 • Baldintza: ikasketetan sartzeko, 7 edo goragoko batez besteko nota.
 • Zuzkidura: % 20ra arteko laguntzak.

 

tabla
3. muga                
Familia unitateko kideak 1 2 3 4 5 6 7 8

Gehienezko errenta

20.016

34.169

46.379

55.100

61.563 66.458

71.299

76.120
 • Baldintza: ikasketetan sartzeko, 8 edo goragoko batez besteko nota.
 • Zuzkidura: % 20ra arteko laguntzak.

 

tabla
4. muga                
Familia unitateko kideak 1 2 3 4 5 6 7 8
Gehienezko errenta 22.241 37.955 51.533 61.200 68.403 73.842 79.221 84.578
 • Baldintza: ikasketetan sartzeko, 9 edo goragoko batez besteko nota.
 • Zuzkidura: % 20ra arteko laguntzak.

 

 

Ontareen eta enpresa jardueren mugak:

Eskatutako laguntzak ukatu ahal izango dira ondare-arrazoigatik, ondareen eta/edo familia-unitatearen ondare-errendimenduen balioak hurrengo mugak gainditzen dituenean:

patrimonioa
Kapitalaren etekina Bizikidetza unitatearen kapitalaren etekina (aurrezkien zerga oinarria) ezin da 2.100 euro baino gehiagokoa izan
Hiri eta Landa finkak Katastro baliok, guztira, ezin izango dira 42.900 erotik gorakoak izan. Ohiko etxebizitza ez da kontuan hartuko.
Jabetzan ditzuten eraikin-kopurua ere kontuan hartuko da.
Enpresa jarduerak Zerga ekitaldiaren jarduera ekonomikoen fakturazioaren bolumena, guztira, ezin izango dira 169.470 euro gorakoak izan

Deskribatutako ondarearen elementu adierazleak batzuk direnean, elementu bakoitzaren ehunekoa kalkulatuko da, dagokion mugaren arabera. Ehuneko horiek ezin izango dute 100 balioa gainditu.

Baliabideen banaketa zuzen bat bermatzeko asmoarekin Beka batzordeak muga hauek aztertu ahal izango ditu.

Famili errenta kalkulatzeko irizpideak

Kide konputagarriak

 • Honako hauek dira kide konputagarriak: aita-amak, legezko tutorea, eskatzailea eta etxean bizi diren 26 urtetik beherako neba-arreba ezkongabeak.
 • Beste hauek ere izan daitezke kide konputagarriak: ekonomikoki famili unitatearen menpe dauden 26 urtetik gorako neba-arrebak eta etxe berean bizi diren aurreko ahaideak. Halakoetan, horien diru-sarrerak justifikatu beharko ditu eskatzaileak, eta sarrera horien %50 baino ez da hartuko kontuan.
 • Kide konputagarri dira, halaber, kide bat berriro ezkontzeagatik, edo bestelako bizikidetza moduren batengatik, etxe berean bizi diren pertsonak; eta, beraz, haien errentak eta ondarea ere hartuko dira kontuan.
 • Eskatzailea familiarengandik independizatu bada, ondo egiaztatu beharko du bere egoera. 
 • Independentea dela jo ahal izateko, honela ziurtatu beharko du:
  • Gurasoen etxetik irten dela egiaztatzeko, eskatzaileak bere bizilekuan, eta ez gurasoen etxean, erroldatua egon beharko du (erositako edo alokatutako etxebizitza batean eta senide batena ezin da izan).
  • Ekonomikoki independente dela egiaztatu beharko du, gastuak (janaria, arropa, etxebizitza, garraioa) ordaintzeko behar beste ekonomia-baliabide dituela ziurtatuz.

Hala ere, Beka Batzordeak baloratu egingo du bentako emantzipazioa dagoen ala ez, ekarritako agiriak kontuan hartuta, bekaren eskaeraren inguruko ebazpenari begira.


Famili errentak

 • Famili errenta diru-sarreren multzoa da, famili unitateko kide guztiek lortutakoena. Errenta hau jasoko da aurkeztu den azken PFEZren aitorpenean zainpean jarritakoa erreferentzia giza hartuta, formula hau aplikatuta:  "zerga oinarri orokorra" + "aurrezkiaren zerga oinarria" - "kuota likidoa". Halaber, diru sarrera salbuetsiak edo PFEZ ordaindu behar ez dutenak konputatuko dira, hala badagokio.
 • Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarako aitorpenik aurkeztu ez denean, errenta kalkulatzeko, edozein bidez (lan errendimendua, langabeziagatiko prestazioak, pentsioa, etab.) lortutako diru-sarrera guztiak batuko dira eta PFEZerako atxikitutako zenbatekoak eta gastu kengarriak kenduko dira.
 • Enpresa eta lanbide jardueren etekinak kalkulatzeko, benetako errentagarritasuna hartuko da kontuan eta ez fiskala.
 • Deialdiak, gainera, gehienezko muga ekonomikak ezarriko ditu; horrela, eskatzaikeak, hiri edo landa jabetzak edo kapital higigarriaren, higiezinaren edo jarduera ekonomiko edo profesionalen ondoriozko errendimenduak dituen familia unitate baten barruan, baldin eta horiek mugatik gorakoak badira, oro har, ez du beka jasotzeko eskubederik izango.
 • Ezkontideak edo izatezko bikotekideak banandu baldin badira, honako arau hauek ezarriko dira:
  • Hitzarmen arautzailea, osabidezko pentsioa edota janari-pentsioa ezartzen duena, sinatu baldin bada, eta gurasoetako bat ez bada eskatzailearen ohiko bizilekuan bizi, hitzarmenean zehaztutakoa kontuan hartuko da, bizikidetza- edo familia-unitatearen diru-sarrerak kalkulatzeko, kopuru horiek eskatzeko salaketa ofiziala edo horri buruzko ebazpen judizial bat egon ezean.
  • Hitzarmen arautzailean hezkuntzarako ezohiko gastuak gurasoek erdibana ordainduko dituztela zehaztuta badaude, eta gurasoetako bat eskatzailearen ohiko bizilekuan bizi ez bada, aita edo ama hori bizikidetza- edo familia-unitateko kide konputagarritzat joko da, eta %50 diru-sarreren kenkaria aplikatuko da, kopuru horiek eskatzeko salaketa ofiziala edo horri buruzko ebazpen judizial bat egon ezean edo eskatzailearen helbide berean bizitzeagaitik sostengatzaile ikonomiko nagusia den gurasoak diru-sarrerarik ez badu.
  • Zaintza partekatua baldin bada bizikidetza-edo familia-unitatean guraso biak hartuko dira kide konputagarritzat.

Eskatutako laguntza ukatu ahal izango da, baldin eta aurkeztutako dokumentazioan bizikidetza unitateko baliabideen guztirakoan, justifikatutako sarrerak gastuak baino txikiagoak direla ikusten bada, eskaeran aurkeztutako infomazioaren eta kanpoko beste adierazle batzien arabera.


Famili errentaren gaineko kenkariak

Famili errentatik, kopuru hauek kendu ahal izango dira, kontzeptu hauengatik:

 • 3.000 euro, eskatzailea eta haren famili unitateko beste kide bat DUn aldi berean egonez gero graduko edo Unibertsitateko masterreko titulazio ofizialak ikasten. Muga, gahienez, 9.000 eurokoa da.
 • Famili unitateko kideen errentaren % 50, baldin eta pertsona eskatzailea, eusle nagusia eta bere ezkontidea edo bikotekidea ez bada.

 

Aurkeztu beharreko agiriak

Deustuko Beka Programaren barruan beka eskaera aurkezteak dakar Deustuko Unibertsitateko Beken Zerbitzuari baimena ematea, eskatutako bekaren gaineko ebazpena emateko beharrezkoak izan daitezkeen ikasle eskatzailearen datuak eskuratu edo egiaztatzeko.

 • DUn lehenengoz sartzen diren ikasleentzat, sarreraren arabera; Batxilerrean edo ikasketa baliokideetan ateratako emaitza akademikoen ziurtagiria. Eskatzen diren ziurtagiri akademikoetan jasota egon beharko da batez besteko nota, 1etik 10erako eskalan.
 • Errolda ziurtagiria: etxean bizi diren pertsona guztiak agertu beharko dira.
 • Guraso bien azken zerga ekitalkiko Errentaren gaineko Zergarako aitorpen osoaren fotokoia eta Bizikidetza Unitateko beste kide konputagarriena ere bai.
 • Baldin eta famili unitate konputagarriren batek ez badu aurkeztu behar errentaren aitorpena, Ogasunaren agiria aurkeztuko du, zer diru-sarrera jaso dituen zehazten duena.
 • Bizikidetza unitateak urte horretan izan dituen baina errentaren aitorpenean zehazturik ageri ez diren diru-sarrera guztien ziurtagiriak (pentsiokoak, langabeziakoak, sustapen-fondoetatik jasotako diru-sarrerak, etab.).
 • Dibortziatuta edo bananduta egonez gero; Hitzarmenaren arauemailearen fotokopia eta jasotako pentsioaren zenbatekoa eguneratua edo halakorik ez dela jaso egiaztatzen duten agiriak.
 • Eskatzaileak egoera hauetako bat duela adierazten duen agiria: familia ugariko edo legez kalifikatutako elbarritasuna. Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren ikasleek, kolektibo horietakoeren batekoak badira, Eusko Jarlaritzak ematen dituen "Hobariak irakaskuntzaren prezio publikoeta" eskatu beharko dituzte, horiek ere Unibertsitateko Idazkaritza Orikorraren bitartez kudeatzen dira.

Estatu espainiarren bizi ez diren ikasleek dokumentazio horren ordez, bizi diren herrialdeko baliokideak aurkeztu beharko dituzte.

Dena dela, Beken Zerbitzuak beharrezko deritzon dokumentazio guztia eska dezake.

Eskatzen den dokumentazio osoa aurkezten ez bada, atzera botako da eskaera.

 

Eskaera aurkezteko epea

Ohiko galderak